tisdag, maj 22, 2018

Spänningar inom S i migrationspolitiken - Ledarsidorna.se avslöjar

Ni som följer mig vet att jag sedan 2012 - med idéprogramdebatten och min artikel på DN Debatt om medicinska åldersbedömningar - diskuterar asyl- och migrationspolitik utifrån analysen att Sverige, som litet land i norra Europa, måste anpassa sina regelverk i riktning mot övriga EU-länder.
För detta enkla konstaterande har jag av media och av politiker skällts för att vara typ främlingsfientlig. Inget kunde vara mera fel, jag är en varm humanist. Men, det är riktigt att jag jag i några riksdagsomröstningar inte har kunnat rösta nej utan har lagt ned min röst.
Mindre känt är att det inom de flesta partier går skarpa skiljelinjer mellan de olika uppfattningarna om migrationspolitiken. I Liberalerna kommer 3 riksdagsledamöter att avstå eller rösta ja till regeringens gymnasieamnesti; Christina Örnebjär, Nina Lundström och Birgitta Ohlsson. De har lagt en gemensam motion.
Hos Moderaterna finns också en rätt stark opinion i den riktningen men riksdagsgruppen håller ihop, vad jag vet.
Kristdemokraterna är delade i migrationspolitiken ändå upp i partistyrelsen men vad jag vet så håller riksdagsgruppen ihop om nej till gymnesisamnesti.
Och Socialdemokraterna, som vi alla vet, där röstar alla enligt partilinjen vilket är en förklaring till deras långa regeringsduglighet. Men många riksdagsledamöter skulle med all säkerhet gärna rösta nej. Sara Karlsson lämnar t ex riksdagen i protest.
Den fristående socialdemokraterna Johan Westerholm (son till liberalen Barbro Westerholm) har god insyn i socialdemokratin och avslöjar här på sin sajt Ledarsidorna.se att UD med Utrikesminister Margot Wallström och statssekreterare Annika Söder (och säkert stödda av 5 socialdemokratiska sidoorganisationer) i ledningen aktivt motarbetar regeringens skärpta migrationspolitik.
Stämmer detta, vilket jag håller för rätt sannolikt, är det sprängstoff.

fredag, maj 18, 2018

Fakenews från Migrationsverket om deras åldersbedömning av ensamkommande 2015.

När vi diskuterar viktiga samhällsfrågor i Sverige, och i USA, måste naturligtvis debatten utgå ifrån verkligheten och inte från "Fake News".

Jag har diskuterat rättsskandalen när Migrationsverket under många år svek rättssäkerhet och likabehandling när man underlät att medicinskt kontrollera ålder på ensamkommande asylsökande som uppgav sig vara barn under 18 år, och istället i praktiken nästan jämt godtog den ålder som den asylsökande själv uppgav.

Jag har i detta blogginlägg redovisat varför jag kommer att avstå i frågan om amnesti/gymnasiestudier för ca 9.000 ensamkommande som alla fått avslag i flera instanser på sina asylansökningar, och jag skriver också om det vägval som jag anser att Sverige står inför i migrationspolitiken.

Corren och NT intervjuar mig om detta den 18 maj.

Jag hävdar bl a att starka indicier pekar på att över 30 % av dessa som nu ska få amnesti var och är vuxna män mellan 20 och 30 år, dvs över 3.000.

(tillagt 18 maj: Expressen gör en stor genomgång av de 9.000, dock helt utan att gå in på hur stor andel som kan ha varit vuxna män mellan 20 och 30 när de sökte om asyl i Sverige som barn under 18 år. Hoppas Ludde Hellberg läser detta blogginlägg..!).

Migrationsverket ifrågasätter i artikeln genom Irene Sokolow detta:

"På Migrationsverket saknar man statistik över hur många unga ensamkommande som var över 18 när de anlände till Sverige, men ställer sig samtidigt frågande till Staffan Danielssons uttalande.
– Syftet med lagförslaget är att ge de unga som bedömdes som barn när de ansökte om asyl, men drabbades av långa handläggningstider och därmed hunnit bli vuxna, en ny möjlighet att få uppehållstillstånd, säger Irene Sokolow vid Migrationsverket och fortsätter:
– De som bedömts som uppenbart vuxna när de ansökte om asyl, har under hela processen betraktats just som vuxna. De personerna omfattas inte av förslaget, säger hon."

Det hon säger, och vill förmedla en bild av, är tyvärr osant och ett praktexempel på Fake News som naturligtvis inte en statlig myndighet ska ägna sig åt.
Hon sätter bilden av att det skedde en ålderskontroll under 2015 när ca 36.000 ensamkommande, hela 40 % av alla som tog sig till EU, valde Sverige. Detta är fullständigt fel.
Migrationsverket upphörde redan kring 2010 med medicinska åldersbedömningar och godtog i praktiken nästan alltid den ålder som den asylsökande uppgav. Endast om det var fullständigt uppenbart att den asylsökande som uppgav sig vara barn istället var en vuxen man kring 30-40 år eller mer så betraktades ett fåtal som vuxna trots att de uppgivit sig vara barn.
Däremot godtogs de som uppgav sig vara barn trots att de sannolikt var vuxna män mellan 20 och 30 år regelmässigt som barn utan att någon medicinsk ålderskontroll gjordes. Dessa "barn" behandlades under hela asylprocessen som barn, placerades på HVB-hem med barn och fick vartefter oftast uppehållstillstånd och medborgarskap med personnummer som barn.
Migrationsverket genom Irene Sokolow ägnar sig alltså åt en mycket anmärkningsvärd desinformation när hon vill ge Correns och NTs läsare intrycket av att de unga som "bedömdes som barn" när de sökte asyl under 2015 faktiskt "alla" var barn och att de som var "uppenbart vuxna" inte fick söka asyl som barn. 
Correns och NTs läsare vet ju inte att med "uppenbart vuxna" avser migrationsverket män som är 30-40 år och mer. Därför ägnar sig tyvärr migrationsverket här åt att sprida falska och felaktiga budskap, man sprider alltså Fakenews. Och det ska myndigheter, och ingen annan, hålla på med. Gör man det är det utomordentligt allvarligt.

Förra flyktingombudsmannen Merit Wager, utsedd av Mauricio Rocas, driver sedan länge en blogg där miggor, migrationshandläggare, anonymt berättar om sin vardag på migrationsverket. I detta inlägg berättar en migga just om att godta personer som barn, och beordrats till det, "eftersom personen åtminstone inte ser ut att vara 40"..(Visst är det anonymt och därför osäkert men raden av inlägg på Merit Wagers blogg ger ändå en samlad bild med stor tyngd, skulle jag vilja hävda.

Här skriver Merit Wager själv om sina mångåriga erfarenheter av åldersbedömning och ålder. Och även här. Här en sammanställning av länkar.
Här några länkar till som belägger det jag hävdar: Här och här.


torsdag, maj 17, 2018

Vilka tidningar och nätsajter får man som riksdagsledamot svara på frågor från?

Vilka politiker får man prata med och vilka tidningar och nätsajter får man svara på frågor från?

Jag skrev för några månader sedan detta blogginlägg där jag diskuterade vilka tidningar och nätsajter man som politiker, eller medborgare, kan /får läsa enstaka artiklar, eller mer, från och/eller länka till i inlägg på sociala medier.

Jag nämnde där 2 tidningar på vänsterkanten och 2 på högerkanten som jag menade att man kunde läsa någon artikel av någon gång för att ta del av hur man resonerar; Flamman, Proletären, Samtiden (SDs nättidning) och Nyheter Idag. Jag uttryckte tvekan till Samhällsnytt, f d Axpixlat och jag nämnde inte de mer extrema nätsajterna Fria Tider och Nya tider.

Nätsajterna Linköpingnews och Norrköpingnews är en välkommen breddning av mediautbudet i Östergötland, som annars domineras oerhört starkt av Östgötamedia som äger NT och Corren och Motala Tidning och LinköpingsPosten och Norrköpingsmagasinet.

Journalisten Elisabeth Däljemar interjuade mig där om mitt beslut att lägga ned min röst i kommande riksdagsbeslut om amnesti till ensamkommande som fått avslag. Hon kopplade, i rubrik och ingress, ihop detta med att jag svarat på frågor från nättidningen Nyheter Idag som man enligt henne uppenbarligen inte ska svara på frågor från.

Och hon interjuade Lars Vikinge, kretsordförande i Linköping, som var kritisk till att jag svarat på frågor från Nyheter Idag.

Nyheter Idag har jag kollat upp lite, den speglar främst migrationens negativa sidor, det är riktigt. Om den har kopplingar till Ryssland vet jag ju inte. Den lär läsas varje månad av 600.000 till 1 miljon unika besökare.

Ska en riksdagsledamot (C) eller förtroendevald för Centerpartiet kunna läsa någon artikel från denna tidning eller svara på frågor från den. Jag tycker nog det och därför svarade jag, och artikeln blev korrekt och bra.

Eller ska dessa "alternativmedia", som Samtiden och Nyheter Idag, isoleras så att anständiga politiker varken läser eller talar med dem? Samtidigt som deras läsekrets också isolerar sig och inte läser "gammelmedia"?

Jag tycker nog att man som riksdagsledamot som grundregel bör svara på frågor från medborgare och media som ringer.

Hur som helst, hur illa är det att svara på frågor från fel media? Är det ett allvarligt politiskt misstag eller är det inte någon så stor fråga? Synpunkter?

Karl Beijbom har en lång verksamhet bakom sig som kulturjournalist och bokförläggare och mycket mer. Här skriver han i VLT att man bör samtala med alla, även t ex vänsterpartister och sverigedemokrater.
Annie Lööf debatterar ständigt med Jonas Sjöstedt, och ska snart göra det med Jimmie Åkesson. 

fredag, maj 11, 2018

Ska riksdagsledamöter tala med "alternativmedia"?

Vilka politiker får man prata med och vilka tidningar och nätsajter får man svara på frågor från?

Jag skrev för några månader sedan detta blogginlägg där jag diskuterade vilka tidningar och nätsajter man som politiker, eller medborgare, kan /får läsa enstaka artiklar, eller mer, från och/eller länka till i inlägg på sociala medier.

Jag nämnde där 2 tidningar på vänsterkanten och 2 på högerkanten som jag menade att man kunde läsa någon artikel av någon gång för att ta del av hur man resonerar; Flamman, Proletären, Samtiden (SDs nättidning) och Nyheter Idag. Jag uttryckte tvekan till Samhällsnytt, f d Axpixlat och jag nämnde inte de mer extrema nätsajterna Fria Tider och Nya tider.

Nätsajterna Linköpingnews och Norrköpingnews är en välkommen breddning av mediautbudet i Östergötland, som annars domineras oerhört starkt av Östgötamedia som äger NT och Corren och Motala Tidning och LinköpingsPosten och Norrköpingsmagasinet.

Journalisten Elisabeth Däljemar interjuade mig där om mitt beslut att lägga ned min röst i kommande riksdagsbeslut om amnesti till ensamkommande som fått avslag. Hon kopplade, i rubrik och ingress, ihop detta med att jag svarat på frågor från nättidningen Nyheter Idag som man enligt henne uppenbarligen inte ska svara på frågor från.

Hon intervjuade också Linköpingscenterns kretsordförande Lars Vikinge som är starkt kritisk till att jag svarat på frågor; " Att ställa upp för en publikation som Nyheter Idag är minst sagt tveksamt – och då uttrycker jag mig milt. Jag skulle själv inte ta i den med tång, säger Lars som även poängterar att han inte ser något som helst problem i att 20-30-åringar går i skola tillsammans med 16-17-åringar. "

Efter några dagar läser jag så en intervju med Lars i nät- och papperstidningen Nya Tider, bakom betalvägg, där Lars lär utveckla sin kritik mot att jag lät mig intervjuas av Nyheter Idag. Vad jag förstått är han kritisk mot Nyheter Idags ensidiga rapportering om migrationens negativa sidor samt efter Oksanenaffären om befarade kopplingar mellan tidningen och Ryssland.

Mot den bakgrunden är det gåtfullt att Lars svarar på frågor från Nya Tider,
en tidning som Expo beskrivit som "Tidningen är djupt förankrad i den rasideologiska miljön och har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen" samt "Nya Tider präglas av en hårdvinklad Kreml-vänlig rapportering parad med konspirationsteorier, inte sällan antisemitiska."

Sannolikt var väl Lars inte medveten om vem han svarade på frågor från. 

Nyheter Idag har jag kollat upp lite, den speglar främst migrationens negativa sidor, det är riktigt. Om den har kopplingar till Ryssland vet jag ju inte. Den lär läsas varje månad av 600.000 till 1 miljon unika besökare.

Ska en riksdagsledamot (C) eller förtroendevald för Centerpartiet kunna läsa denna tidning eller svara på frågor från den. Jag tycker nog det och därför svarade jag, och artikeln blev korrekt och bra.

Att läsa eller svara på frågor från Fria Tider eller Nya Tider är mycket mer tveksamt, tycker jag. Å andra sidan verkar de inom den svenska demokratins ramar med yttrandefrihet och pressfrihet och som folkvald kanske man ska kunna svara på frågor även från dessa?

Eller ska dessa främlingsfientliga "alternativmedia", inkluderande kanske även Samtiden och Nyheter Idag, isoleras så att anständiga politiker varken läser eller talar med dem? Samtidigt som deras läsekrets också isolerar sig och inte läser "gammelmedia"? 

Och hur som helst, hur illa är det att svara på frågor från fel media? Är det ett allvarligt politiskt misstag eller är det inte någon så stor fråga?

Synpunkter?

Karl Beijbom har en lång verksamhet bakom sig som kulturjournalist och bokförläggare och mycket mer. Här skriver han i VLT att man bör samtala med alla, även t ex vänsterpartister och sverigedemokrater.
Annie Lööf debatterar ständigt med Jonas Sjöstedt, och ska snart göra det med Jimmie Åkesson. 

måndag, maj 07, 2018

Linköpings/Norrköpings News vill skandalisera mig..., och Ulf Kristersson!


(Tillagt den 10 maj. Lars Vikinge ger själv en intervju med nättidningen Fria Tider som av Expo beskrivits som högerextrem, främlingsfientlig och rasistisk, där han utvecklar sin kritik mot att jag svarat på frågor från Nyheter Idag). 
(Fel av mig. Det är nät- och papperstidningen Nya Tider som intervjuat Lars Vikinge, en tidning som Expo beskrivit som "Tidningen är djupt förankrad i den rasideologiska miljön och har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen" samt "Nya Tider präglas av en hårdvinklad Kreml-vänlig rapportering parad med konspirationsteorier, inte sällan antisemitiska.").


Sedan jag på sociala medier redovisat att jag kommer att lägga ned min röst i riksdagsbeslutet om amnesti (gymnasiestudier) för 9.000 ensamkommande asylsökande som alla fått avslag i flera instanser och som alla uppgav sig vara under 18 år när de sökte asyl, så hörde mycket få medier av sig. Dagens Eko nämnde det. Min regionaltidning Corren ansåg som man oftast brukar att det faktum att en lokal riksdagsledamot - jag själv - avstod från att rösta i en högaktuell rikspolitisk fråga inte hade något nyhetsvärde.
(Den tidning som har nyhetspuls i länet är främst Folkbladet, de gjorde också en intervju!)

Nätsajten Nyheter Idag ringde och vill göra en intervju. Den drivs av Chang Frick, med bakgrund i bl a MUF och SD, numera borgerlig. Den har ansetts stå SD nära men betecknar sig nu enligt wikipedia som "libertariansk, allmänborgerlig eller liberalkonservativ".

Den lär ha ca 600.000- 1.000.000 unika besökare per månad enligt och jag har blivit intervjuad där någon gång tidigare, och blivit korrekt behandlad.

Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren medverkar där och Janne Josefsson på Uppdrag Granskning var intervjuad nyligen. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har intervjuats flera gånger i Nyheter Idag som ska vara med framöver när Kristersson springer i motionsspåret. "Det går alldeles utmärkt, säger en leende M-ledare".

Jag accepterade att bli intervjuad och skrev på Facebook detta: "Nättidningen Nyheter Idag, med lite blandat rykte, har gjort en korrekt intervju med mig kring mina tankar kring den svåra frågan om amnesti (jag anser ju att det i praktiken handlar om det) för ensamkommande asylsökande under 2015 till den 24 november. 
Var man barn under 18 finns skäl för det, men knappast för vuxna män mellan 20 och 30, är min summering. Artikeln är låst men jag har klippt in den i detta blogginlägg."

Linköpings/Norrköpings New är en intressant ny nättidning som sedan något år breddar den mycket begränsade mediafloran i Östergötland.

För några dagar sedan ringde journalisten Elisabeth Däljemar mig och gjorde en intervju, en rätt märklig intervju. Jag reagerade så pass starkt på hennes påståenden i sina frågor att t ex Medborgerlig Samling är ett högerparti som är emot invandring av muslimer (hon uttryckte sig ungefär så och faktiskt än mer drastiskt typ "muslimfientligt" att jag skrev ner hur jag mindes hennes frågor och mina svar, se nedan.

Nu skriver Däljemar i Norrköpings News ett försök till "skandalartikel" mot mig rubricerad: 

"C-riksdagsman lägger ner sin flyktingröst och framträder på främlingsfientlig sajt


Regeringens plan om att låta ensamkommande flyktingbarn, som hotas av utvisning få stanna i Sverige för att studera har kritiserats hårt. Men nu backar Centern upp regeringspartierna S och MP. Riksdagsmannen Staffan Danielsson (C) från Östergötland, tänker dock gå emot partilinjen. Vilket han uttalat sig generöst om på Nyheter Idag, en sajt som klassas som främlingsfientlig."
Artikeln är lång och rätt korrekt, men som sagt starkt tendensiös i vissa påståenden.
Däljemar intervjuar också min gode vän i Centerpartiets Linköpingskrets Lars Vikinge som ger mig rätt stark kritik. "– Att ställa upp för en publikation som Nyheter Idag är minst sagt tveksamt – och då uttrycker jag mig milt. Jag skulle själv inte ta i den med tång! säger Centerns kretsordförande i Linköping, Lars Vikinge, som även poängterar att han inte ser något som helst problem i att 20-30-åringar går i skola tillsammans med 16-17-åringar."

(Tillagt den 10 maj. Lars ger själv en intervju med nättidningen Fria Tider som av Expo beskrivits som högerextrem, främlingsfientlig och rasistisk, där han utvecklar sin kritik mot att jag svarat på frågor från Nyheter Idag).
(Fel av mig. Det är nät- och papperstidningen Nya tider som intervjuat Lars Vikinge, en tidning som Expo beskrivit som "Tidningen är djupt förankrad i den rasideologiska miljön och har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen" samt "Nya Tider präglas av en hårdvinklad Kreml-vänlig rapportering parad med konspirationsteorier, inte sällan antisemitiska.").

Partiledare för Medborgerlig Samling är Ilan Sadé, en utmärkt person som jag känner väl sedan hans tid som ordförande för Centerstudenter för rätt länge sedan. Han reagerar kraftfullt på journalisten Däljermars subjektiva uppfattningar om MED.
Även nya nättidningar kan alltså välja vinklingar som är main stream i "gammelmedia", som framgår. Vad säger ni som läser detta, borde jag likt Lars Vikinge inte ha tagit i Nyheter Idag med tång, eller gjorde jag rätt som Ulf Kristersson och Janne Josefsson när jag lät mig bli intervjuad!


"Från: Staffan Danielsson 
Skickat: den 3 maj 2018 11:59
Till: 'Elisabeth Däljemar' <elisabeth.daljemar@linkopingnews.se>
Ämne: SV: Intervjukontakt

Hej

Tack för intervju om att jag avstår i riksdagsomröstningen om gymnasiestudier.

Jag summerar några av dina frågor och påståenden i intervjun här nedan, har jag missuppfattat något får du gärna reagera.

Fråga: Är det fel att ensamkommande vuxna män går i gymnasium med tonåringar.
Mitt svar: Nej , det kan fungera givet att erforderliga resurser tillförs till berörda skolor och klasser.

Fråga: Hur kunde du låta dig intervjuas i Nyheter Idag som är främlingsfientlig?

Mitt svar: 20-25 % av medborgarna röstar på partier långt åt vänster eller höger, typ. Jag publicerar mig och blir ibland intervjuad i ”gammelmedia” , till säkert 98 % eller så. Jag väljer bort extrema vänster och högerorganisationer som AFA och Nordiska motståndsrörelsen.
Men jag läser ibland någon artikel i Flamman och proletären, och i Samtiden (SDs nättidning) och i Nyheter Idag. Jag har några gånger accepterat att bli intervjuad när Nyheter Idag har ringt. Deras läsekrets lär vara 600.000 läsare i månaden, enligt någon undersökning. De har en inriktning på migration med invandringskritisk approach, och benämns av wikipedia som högerpopulistisk. Tidningens redaktör Chang Frick vill beskriva tidningen som libertarian, borgerlig och liberaldemokratisk.
Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren lär medverka ibland och när jag kort kollade artiklar fann jag snabbt en intervju med Janne Josefsson från Uppdrag Granskning.  Visst kan man avstå från att varken läsa något i de tidningar jag nämnt och vägra alla intervjuer.  Jag tror dock att man som politiker bör bevaka omvärlden och även någon gång kunna svara på frågor även från tidningar i ytterkanterna men inte över gränsen. Var denna går bör dock alltid kunna diskuteras.

Fråga: Men du låter dig allt bli intervjuad av Nyheter Idag, och du har kritiserat en kommun som avskedade en lärare som deltagit i demonstrationer med Folkets demonstration. Det finns de som menar att du själv är framlingsfientlig, stämmer det?

Mitt svar: Jag är en varm humanist och Centerpartist sedan 1970-talet. Jag står verkligen upp för att Sverige ska stå upp för asylrätten och kraftfullt bidra till FNs humanitära insatser med mycket mera. Jag har sedan ca 2012 hävdat att Sverige som litet land i norra Europa, och när Schengen medför fri rörlighet mellan EU-länder, inte kan föra en väsentligt mer generös asylpolitik än övriga EU-länder. I Åsiktskorridorens Sverige gav detta mig stark kritik för att vara främlingsfientlig, brun och rasist, typ. Jag blir väldigt upprörd över dessa helt ogrundade lögner.
Idag är Sveriges migrationspolitik mer restriktiv än jag föreslagit men de partier som drivit igenom detta stämplas inte som främlingsfientliga eller bruna.

Fråga:Men hur kunde du försvara läraren Annelie Sjöberg som köptes ut från sin lärartjänst i Söderköping efter att ha deltagit och talat på Folkets demonstration några gånger?

Mitt svar: Jag lärde känna Annelie som lärare och centerpartist i Söderköping. Hon medmodererade ett tag några debattforum på Facebook med mig och några andra. Hon deltog i några demonstrationer med ”Folkets demonstration” som jag inte vet så mycket om mer än att det var motdemonstranter och bråk. Jag hade helt avrått henne att delta om hon frågat om det, men nu deltog hon och talade om feminism. Jag är kritik mot Söderköpingskommun som tydligen ansåg att det inte var förenligt med att vara lärare där och att på sin fritid delta i Folkets demonstration. Jag uppfattar Sveriges demokrati som så att sköter man sitt jobb så ska man inte avskedas om man använder sina demokratiska rättigheter på fritiden inom ramen för vad som är tillåtet enligt våra lagar.

Fråga: Men hur lämpligt är det att någon som t ex gjort som Annelie, eller som är Sverigedemokrat, eller som är med i Medborgerlig samling, som är ett högerparti som är emot invandring av muslimer, undervisar elever som kommit som flyktingar hit eller har dessa som patienter?

Mitt svar: Du påstår alltså att de som sympatiserar med t ex Sverigedemokraterna eller med Medborgerlig samling (och kanske med kommunister och vänsterpartister?) därmed inte borde få arbeta i skolor och på sjukhus, eller i äldreomsorg osv, eftersom deras åsikter är oacceptabla och att det inte är rätt mot de nyanlända att de får undervisas eller vårdas av männsikor med de åsikterna? Och vad är ditt belägg för att Medborgerlig samling är emot invandring av muslimer? Min uppfattning, åter, är att Sverige är en demokrati med åsikts- och yttrande- och mötesfrihet, och att vi inte belägger människor som sköter sina jobb korrekt med yrkesförbud eftersom de har fel åsikter. Det har andra samhällstyper gjort med förfärande resultat.

Min syn på det vägval som jag menar att Sverige står inför i migrationspolitiken, samt min redovisning av varför jag kommer att att lägga ned min röst i omröstningen om amnesti till en spcicik grupp asylsökande som alla fått avslag finns här:


Mvh

Staffan Danielsson"
lördag, maj 05, 2018

Respekt för Federley, en äkta liberal!

Jag la just in detta inlägg på Facebook och lägger också in det här på min blogg:

Fredrick Federley påminner i ett FB-inlägg om hur han sågades av SSU med bl a hitlermustasch på den tiden då S kritiserade alliansens migrationspolitik som för lite generös. Fredrik är en äkta liberal och förtjänar stor respekt för sin sans och balans när det svenska flockbeteendet under åsiktskorridorens tid firade triumfer i de flesta partier inklusive mitt eget.

Jag gör följande kommentar i Fredricks FB- tråd och lägger in den även här om kanske någon vill instämma eller rätta till.

”Jo, svansföringen hos S och SSU i att fördöma de som tyckte annorlunda än S och som ville hindra människor att komma till Sverige var värdig en elefant, som alltid. Lika hög var svansföringen från S för övrigt mot de som tog ansvar för att FRA- lagen moderniserades, där bl a Fredrik gjorde stora insatser för att genomdriva väsentliga skydd för integriteten. Idag har S, MP och V ytterligare skärpt det som man då förkastade, vilket ofta glöms bort. 

Fredrik ska också hedras för att han inte dragits med i att fördöma oliktänkande, som t ex mig, i den heta migrationsdebatten vilket tyvärr alltför många andra drogs med i och gjorde och fortfarande faktisk gör eller tycker. 


Fredrik är en bättre liberal än en del andra som inte såg eller ser det lika självklart med högt i tak och respekt för oliktänkande!”

tisdag, maj 01, 2018

S lurar skjortan av övriga partier om pensionerna

Jag har i ett antal år drivit att det måste löna sig att arbeta, även vad gäller att tjäna in sin pension.
Jag och Centerpartiet har också kämpat länge för att "fattigpensionärerna" ska få en hygglig garantipension. Det har vi lyckats riktigt bra med.

Pensionsgruppen med 5 partier plus MP i denna fråga föreslog nyligen att garantipensionen ska höjas ytterligare. Det innebär att den som har jobbat 30-40 år i ett låglöneyrke inte kommer att få ett bättre pensionsnetto än de med garantipension. Jag menar att ett långt yrkeslivs pensionsnetto rimligen borde ge någon tusenlapp mer i månaden.

Hur pensionsgruppen, inklusive S, kunde lägga fram detta förslag begriper jag inte.

Det visar sig nu att socialdemokraterna hade en dubbel agenda. Man drev inte på i pensionsgruppen för att ett långt yrkeslivs arbete ska ge en bättre pension. Man ställde sig bakom det enhälliga förslaget att bara höja garantipensionen och bostadstillägg.

Nu, innan bläcket knappt hunnit torka från Pensionsgruppens förslag, slår så S till med ett vallöfte, 4 miljarder ska tillföras de som arbetat i låglöneyrken, + 600 kr per månad.

Det är självklart ett helt nödvändigt förslag i rätt riktning men det behöver analyseras. Uppenbarligen fungerar inte pensionssystemet, det naturliga borde väl vara att lägga in förstärkningen i systemet och inte som ett extra tillägg.

Men som sagt, ris åt socialdemokraterna som uppenbarligen insåg det som jag har krävt men inte drev det i Pensionsgruppen.

Och det är för mig gåtfullt hur Pensionsgruppen kunde lägga fram det förslag som man gjorde. Övriga partiers kommentarer är av typ att nu vill vi också höja pensionerna.söndag, april 29, 2018

Mer domstolsprövning i Djurskyddslagen! IP-debatt med Bucht!

Jag ställde för lite sen en interpellation om djurskyddslagen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Jag vill att frågor om tvångsomhändertagande om djurbesättningar i norrmalfallet ska avgöras i domstol (tingsrätt), inte som idag av länsstyrelsen med möjlighet att i efterhand överklaga till förvaltningsdomstol som endast prövar i form, inte i sak. Och jag vill att OM tingsrätt beslutar om tvångsomhändertagande/djurförbud ska lantbrukaren själv om möjligt få sälja/slakta sina djur.

Jag skrev en artikel i Land lantbruk.

Och dagen innan debatten skrev jag på min blogg och i några facebooksgrupper och lade ut svaret från landsbygdsministern och efterlyste synpunkter. Jag fick in rätt många intressanta sådana och lovade i debatten att lägga ut en del här på bloggen, se nedan och läs gärna och kommentera gärna! (det finns goda poänger, rättsäkerheten måste förstärkas för djurägarna enligt min uppfattning. Och länsstyrelsernas och djurskyddsinspektörernas alldeles för stora makt måste begränsas och underställas domstol för avgörande långt mer än idag).

Här är länk till riksdagsprotokoll och web-TV.

Sydsvenskan har skrivet flera bra artiklar om länsstyrelsernas övermakt vid tvångsomhändertagande, tyvärr låst.

Anonym Carina Hedberg sa...

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vet bevisligen inte vad han talar om men det vet däremot jag!

Liksom det är skillnad på föreskrifter och föreskrifter är det också skillnad på domstolar och domstolar.

Det är som sagt var skillnad på föreskrifter och föreskrifter då regeringsformen till sin
ordalydelse om bemyndigande enbart avser regeringens föreskrifter.
Förtydligande:
Riksdagen föreskriver genom lag och regeringen föreskriver genom förordning
medan myndighetsföreskrifter kan ges betydelse vid en prövning men får aldrig helt
eller i detväsentliga utgöra brottsbeskrivningen på en straffbelagd gärning då
kommuner och förvaltningsmyndigheter inte har bemyndigande att meddela
föreskrifter med rättsverkanav brott.

Domstolar är ett samlingsuttryck för 80-talet domstolar som finns i Sverige.
De domstolar som handlägger överträdelser av lagen är Tingsrätt, Hovrätt och Högsta Domstolen. Avgöranden tas enligt brottsbalken och bland andra djurskyddslagen.
De allmänna förvaltningsdomstolarna handlägger förvaltningsmål och avgöranden tas enligt förvaltningsprocesslagen och djurskyddslagen MEN de är inte behöriga att ta avgöranden i skuldfrågan.

Genom att medborgarna har möjlighet att överklaga myndigheters beslut till allmän förvaltningsdomstol kan domstolen pröva hur en myndighet har tillämpat reglerna. Som en följd av domstolsprövningen skapas också en praxis för myndigheterna.

Prövningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna som är Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen genererar enbart praxis åt myndigheter och skuldfrågan prövas aldrig.

Djurskyddslagen är en specialstraffrättslig lagstiftning och ligger utanför brottsbalken som enbart handlägger de allra allvarligaste djurskyddsmålen där lidande för djuren kan
konstateras. Straffskalan har skärps flera gånger därför djur ska inte behöva utsättas för djurplågeribrott innan kontrollmyndigheten kan ingripa.
Därmed är det inte sagt att kontrollmyndigheten får åka omkring och omhänderta djur hur
som helst. Det finns villkor som ska vara uppfyllda innan omhändertagande får ske.

Det är nämligen tänkt att försumliga djurhållare ska kunna ställas till straffansvar på ett
mycket tidigare skede än vi djurplågeribrott.
Men det blir ju ingenting med det när kontrollmyndigheten medvetet sätter
djurskyddslagen ur spel och underminerar rättsväsendet.
Överträdelser av lagen prövas inte i förvaltningsdomstolarna och förvaltningsärenden
prövas inte i Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen.

Inhibition kan inte begäras på ett redan verkställt beslut. Inhibition kan inte heller begäras på stående fot när omhändertagandet helt plötsligt ska verkställas.

Enligt kontrollmyndigheten kan de således anklaga vem de vill för vad de vill precis när de vill och sedan är det upp till djurhållaren att bevisa motsatsen vilket är en omöjlighet eftersom skuldfrågan prövas inte i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Den utpekade får inte en enda möjlighet till sitt eget försvar. Detta gäller även förelägganden i alla dess former och djurförbud.

Djurhållare som berörs står "bakbundna med ögonbindel och munkavle" och tvingas se på när både egendom och livsverk försvinner bort i enorma omkostnader vid omhändertaganden av djur utan att den lagenliga skulden har fastställts. Ingen djurhållare vet egentligen varför omhändertagandet händer eller varför de meddelas djurförbud.

Landsbygdsministerns bedömning är käpp rätt åt h-lvete och någon bra balans mellan intressena är där absolut inte.
Har mer att säga men känner att det hinns inte med nu.

Carina Hedberg 0734 - 40 84 91
Anonym Carina Hedberg sa...

Att undanröja vad som uppsåtligen vid myndighetsutövning genom handling och underlåtenhet åsidosatts vad som gäller för kontrolluppgiften genom att införa "En ny modern djurskyddslag" är inte att föra folkets talan.

Det är att genom lag fastställa den felaktiga praxis som Länsstyrelserna mycket målmedvetet utarbetat sedan övergången den 1 januari 2009, nämligen att göra jordbruksverkets myndighetsföreskrifter till lag.

Jordbruksverkets föreskrifter faller inte under straffbestämmelserna och får således inte ligga till grund för ytterligare och mer ingripanden åtgärder.

Förelägganden och förbud, förelägganden och förbud förenat med vite, förelägganden och förbud förenat med löpande vite, omedelbara omhändertaganden av djur, omhändertaganden av djur, djurförbud, baseras oavkortat på jordbruksverkets föreskrifter.

Under dryga nio års tid har Länsstyrelserna i samarbete med de allmänna förvaltningsdomstolarna utarbetat praxis utanför lagens ramar för egen vinning och som fått katastrofala konsekvenser för både djur och djurhållare.

Länsstyrelserna finner det inte som meningsfullt att anmäla till åtal eftersom förundersökningen bara läggs ned vilket inte är så konstigt eftersom det finns inget underlag för väckande av åtal därför jordbruksverkets myndighetsföreskrifter är inte lag.

Då anses det att i "den nya moderna djurskyddslagen" ska det bli bötesbelagt att bryta mot myndighetsföreskrifter. Därefter vill man införa sanktionsavgifter istället för straff vilket medför att fokus flyttas ifrån polis, åklagare och domstolar till kontrollmyndigheter.

Då har vi fått ett tjänstemannastyre som bedriver en stat i staten där djur och djurhållare är helt utlämnade till enskilda tjänstemän/kvinnor att bestämma över hela existensen.

Detta är redan ett faktum och vad Länsstyrelserna åstadkommit sedan övergången

Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet över alla djurhållare oavsett omfattning. De är också tillsynsmyndighet över veterinärer, djurkliniker och djursjukhus, Vidare är de också tillsynsmyndighet över djurtransporter i ekonomisk verksamhet. Länsstyrelserna ska också fr om den 1 juni 2018 dessutom verkställa de egna myndighetsbesluten och får vid behov begära handräckning av polismyndigheten. Det samma ska tydligen gälla för att Länsstyrelserna ska kunna gå in och ut som de vill i de privata bostäderna.

Att klubba igenom "den nya moderna djurskyddslagen" är detsamma som att bejaka fel och bristfällig myndighetsutövning där varken djur eller djurhållare är skyddade genom lag.

Inger Oja sa...

Snälla Staffan ring mig. Jag kan berätta om min vän Lotta Törnqvist som fick 40 djur omedelbart omhändertagna tillföljd av en lögnaktig hullbedömning som veterinären gjorde 3 dagar innan omhändertagandet. Veterinären har sedan fällts i veterinärsansvarsnämnden och förvaltningsrätten och båda instanserna har fastställt att veterinären ljugit. De stal djuren på en lögn och Loyta utsattes för extrem stress som gjorde att hon dog 3 år senare. 0708548655
 Göran Andersson sa...
Bra Staffan att du tar tag i detta. Bucht svarar på dina frågor på ett fegt politiskt korrekt sätt, han VET att det inte alls fungerar med länsstyrelsernas djurskyddstillsyn, men han vågar inget göra med hänsyn till att detta skulle kunna vara riskabelt för hans politiska karriär.
Vi i föreningen Djurägarna Sverige har länge försökt få till stånd ett möte med Bucht för att få förklara hur katastrofalt illa djurskyddstillsynen fungerar, men han nobbar, "kalendern är full" fråga honom varför han inte vill ta emot en delegation som vill larma om allvarliga missförhållanden i svensk statsapparat? är det för att missförhållandena kallas för "djurskydd" ? Fråga om han accepterar att djur behandlas mycket illa, i samband med detta som kallas djurskyddsingripanden? Fråga varför han inget vill veta om ren och skär korruption i den här "branschen" om saltade fakturor om rent och skärt djurplågeri under täckmanteln "djurskydd" ställ frågan som vi gjort utan att få svar, kan han tänka sig en gedigen utredning av den här verksamheten utan ett förbeställt resultat att allt fungerar jättebra. Fråga om han tror att nuvarande upplägg på djurskyddstillsynen är förenligt med livsmedelsstrategin? Fråga om det inte vore lämpligare med en djurskyddstillsyn som är inriktad på att avhjälpa fel istället för att finna felen med förstoringsglas om det behövs i syfte att "sätta dit" djurägaren. Det finns massor med exempel på fall som gått alldeles fel vilket drabbat både djur och djurägare, fråga varför Bucht vill sopa under mattan. Vi har en totalt rättslös statlig djurskyddstillsyn, som är djupt samhällsfarlig, varför vill han mörka detta? Jag har pratat med en bonde i Kalix inte alls långt från där Bucht är bosatt, där störtade man in för tre år sedan tror jag det är och sköt ihjäl alla djur med hänvisning till att de skulle varit väldigt magra och lidande, den svårt chockade bonden fick hjälp av en tuff släkting att få iväg merparten av de runt 45 djuren på obduktion, den visade att Länsstyrelsens påstående varit helt felaktigt, men ändå förlorade bonden rättsprocesserna, med hänvisning till att obduktionsrapporterna inte ansågs duga som motbevisning, eftersom en förruttnelseprocess börjat i djurkropparna, tog ju lite tid att få kadavren ner från Kalix till Karlskoga. Fråga om mjölkbonden i Skåne som tog sitt liv i mellandagarna för nyår nu 2017, uppenbarligen för att han inte klarade av hantera länsstyrelsens onyanserade klagomål på hans djurhållning. En djurhållning som nog snarare får beskrivas som bra istället för dålig. Men det går ju att hitta fel i princip alla djurhållningar om detta är det man strävar efter, fråga om det inte vore rimligt att ett sådant fall utreddes av en objektiv utomstående part, istället för att som nu att man skyller allt ansvar ifrån sig och försöker tysta ner det som hänt. Någonting måste faktiskt göras. En närmast statlig STASI-influerad djurskyddstillsyn är faktiskt inget vi vill ha. Fråga om han tycker att det är bra att ca 700 ha bördig åker i Råne älvdal ligger för fäfot och att den nybyggda ladugården på 8000 kvm står tom där har aldrig funnits några djur. Allt detta på grund av (stor)bondens konflikter med länsstyrelsens djurskydd. Jag är ju som du vet själv personligen drabbat av denna totala rättslöshet, mitt råd till en ung människa är, satsa aldrig på en framtid som djurbonde, riskerna är alldeles för stora. Fråga varför ahan stoppar huvudet i sanden och låter vansinnet och rättslösheten får fortsätta hålla vårt djurskydd kidnappat?
Anonym Lerousse sa...
Anonym talar om tvångsförvaltning på gården, vilket låter bra, men med en rättsprocess som tar år för att inte säga åratal så blir ju de ekonomiska konsekvenserna helt horribla. Och även sådana som vunnit sona processer i det läge som nu råder, med djuren stulna vid omhändertagandet, så är det ändå omöjligt att som konkursad och utblottad djurägare ta upp en civilrättslig process för att få ersättning för den skada djurägaren lidit.
Anonym Anonym sa...
Det finns ett otal fall där länsstyrelsen polisanmält bonden efter att djuren är omhändertagna och avlivade och polisen lägger ner åtalet då brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri inte kan styrkas. Vem ersätter bonden som blivit uthängd i media som djurplågare, förlorat djur o egendom samt får en faktura att betala inom en månad? Vi behöver ingen ny djurskyddslag eftersom länsstyrelserna inte följer den vi har. Ta bort djurskyddet från länsstyrelserna och lägg tillsynen på veterinärerna.
Anonym Anonym sa...
Herregud. Vem har skrivit det där svaret. Domstolen prövar ju aldrig i sak och det är mycket sällan djur som lider omhändertas. Man omhändertar djuren av andra skäl oftast pga tre förelägganden. Jag har två exempel. Dels Maria i Stockholms län som fick tre förelägganden. Mest för att hon inte höll med djurskyddsinspektörerna om att hon hade brister. Men hon rättade till en del och vid omhändertagandet fanns det inga vanskötta hovar och om det fanns brister i stallet vet ingen. Det finns foton från dörren när Maria inte var hemma och hästboxar är smutsiga på morgonen efter utsläpp. Man omhändertog alltså Marias hästar pga tre förelägganden inte för att hästarna led. Jag har träffat folk som träffat hästarna efter omhändertagandet som intygat att det var trevliga hästar i gott hull. Maria tog livet av sig när de tog hennes hästar
Och så har vi Carl, var 20åriga fullblod blev magert hos en fodervärd och som man omhändertog två hästar för att den andre inte skulle bli ensam. Man sålde den andra hästen och avlivade den 20åriga. Utan grund. En häst som blir mager behöver tid för att komma tillbaka i hull. Carl har allvarlig stressymtom.
Sedan har vi de två bröderna roslagsbönder som köpt en dyr avelshingst för att få ytterligare en förvärvskälla. De hade också en inackorderat sto som under digivningen gick ner mycket i vikt. då tog man båda hästarna. Utan grund. Alla dessa har begärt inhibition, överklagat till alla instanser men man har aldrig prövat deras ärenden i sak.
Ingenting är prövat i sak. De beskrivs i handlingar som djurplågare.
Åke Skogevall sa...
Av Staffan kända förhållanden, som nästan "one liners".

Djurskyddslagen är framtagen med överrepresentation av djurskyddsorganisationer som är emot djurhållning för matproduktion. Organisationer som mycket målmedvetet engagerat sig i offentliga och politiska maktcentra och även får (del av) sin försörjning därigenom.

Djurskyddslagens ambition var att djur inte ska lida eller vanvårdas.

Men lagens bokstav bygger mycket på bedömningar av inspektören.

Tillämpningen av lagen utvidgas med förordningar och föreskrifter som behandlas som lag och inte som anvisningar. Dessa gäller mest byggnader och mått - inte djurens välmående.

Bevisvärdet av bedömningar bygger på tillit till tjänstemäns oväld och opartiskhet.

Inhibition och "överprövning" görs av ena parten i målet, länsstyrelsen.

Överklagande lämnas till fel domstol - förvaltningsrätten - med omvänd bevisföring.

Även tingsrätter kan förledas av
Länsstyrelsernas praxis som verkar ha fått laglig status och måste bemötas med stiringent juridisk kompetens:
- En djurhållare som får förelägganden ses ofta (rutinmässigt?) som akut risk för lidande och djuren omhändertages omgående (vid lämpligt tillfälle).
- Risk för lidande ska behandlas som lidande. Risk bedöms av länsstyrelsens tjänstemän - som är bevis nog, om inte motbevisning med teknisk eller auktoritativ tyngd presteras.
- Ärenden som kan betraktas som rutinärenden ger väldigt begränsad betald tid för offentlig försvarare.
- Rättshjälp är ofta undantagen i djurskyddsmål.

Länstyrelsens effektivitet mäts med statistiska nyckeltal som redovisar antal åtgärder mot djurhållare, men mått saknas för djurens välmående eller lidande. (Påståenden om att tjänstemän på immigrationsverket bedöms efter antal avvisningar känns bekant.)

Länsstyrelsens ekonomi förbättras om anonyma anmälningar kan kallas befogade, även för andra punkter än anmälan avsåg, och debiteras djurhållaren. Även återbesök debiteras om man hittar nya anmärkningar. Att klassa vissa "kontrollobjekt" som högrisk blir "cash cows".

Alltför många omhändertaganden har visat sig medföra större lidande för djuren efter omhändertagandet än innan.
Anonym Anonym sa...
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bygger resonemanget i sitt anförande på att det visst finns möjlighet för djurägare att överpröva myndighetens beslut i domstol, och att stoppa ett omedelbart ingripande genom att begära inhibition.

Verkligheten ser dock annorlunda ut. För det första så sker överprövning i Förvaltningsdomstol och inte i riktig domstol. Redan där har djurägaren ett underläge då denne inte är berättigad till någon rättshjälp och därmed måste betala juridisk hjälp ur egen ficka. Motparten, myndigheten, har sina jurister betalda av staten. Det finns alltså ur rättsäkerhetssynpunkt en grundläggande obalans där.

Vidare så görs granskningen i förvaltning främst av att myndigheten följt den formellt korrekta processen, sakfrågan granskas i praktiken aldrig. Förvaltningsrätten säger uttryckligen i ett av våra överklaganden att Länsstyrelsen är expertmyndighet och att man därför inte finner någon anledning att granska sakfrågan (fritt ur minnet, inte exakt formulering), FR frångår då sin utredningsplikt.

Detta förhållande grundar sig på att en myndighet enligt regeringsformen har krav på sig att vara saklig och opartisk (Regerinsformen 1974:152 1 kap 9§), vidare så har myndigheten enligt officialprincipen skyldighet att grundligt utreda saken inför sitt beslut. Om detta hade fungerat i praktiken så hade det varit korrekt att FR skulle granska den formella processen, men sådan är inte verkligheten.

Ministern nämner möjligheten för djurägaren att begära inhibition, men i praktiken beviljas det i stort sett aldrig. Jag kan se i svaret på vår begäran om inhibition att FR bryter mot sin plikt att vara opartisk och tar tydligt parti för myndighetens sida. Det innebär att om djurägaren, mot förmodan, vinner i förvaltningsprocessen så är skadan redan skedd och djuren borta. Det finns otaliga exempel på det.

Din interpelationsfråga och även ministerns svar fokuserar främst på omedelbara omhändertaganden. Minst lika illa är att myndigheten vid djurförbudsbeslut i stort sett alltid åberopar Djurskyddslagen 74§ som säger att beslutet gäller omgående även om det överklagas. Det är fundamentalt fel i en rättsstat och borde ej få användas alls. Antingen är förhållandena så dåliga hos djurhållaren att ett omedelbart omhändertagande kan vara aktuellt eller så kan det vänta tills förvaltningsprocessen är färdig.

Vidare så gäller propertionalitetsprincipen, ett myndighetsingripande mot enskild får inte vara hårdare än nödvändigt och inga mildare alternativ får finnas. I Jordbruksverkets vägledning till djurskyddsmyndigheter uttrycks det så här:

”När kontrollmyndigheten överväger att vidta åtgärder mot en djurhållare är det viktigt att beakta proportionalitetsprincipen. Principen innebär att nackdelarna som beslutet medför för den enskilde inte får vara större än nyttan för det allmänna. Myndigheten får inte heller använda sig av hårdare metoder än som behövs för att uppnå det önskade resultatet.”

Ett djurförbud har av Högsta Förvaltningsdomstolen jämställts med ett närignsförbud, det är alltså en extremt inskränkande åtgärd mot djurhållaren. Lägg till det som redan visats ovan att rättsäkerheten för den enskilde mot myndighet har stora brister.
Anonym Anonym sa...
Ett djurförbud ska bara kunna komma i fråga då det är mycket allvarliga brister och det är utsiktslöst att de kan rättas till. Länsstyrelserna har en rad andra åtgärder de kan ta till innan ett djurförbud kan vara aktuellt, så som förelägganden och viten. De skulle kunna arbeta systematiskt med djurhållaren så att brister inklusive underliggande problem. Så görs inte idag, istället är praxis att man tar till djurförbud väldigt snabbt vilket är fel och bryter mot propertionalitetsprincipen.

Lagstiftaren har gett en öppning för att djurförbud ej ska utfärdas "om det är uppenbart att det inträffade ej kommer att upprepas". Det borde betyda att om djurhållaren arbetat systematiskt för att åtgärda ett tidigare problem så ska detta gälla, istället är praxis att det nästan aldrig beaktas.

Det finns åtskilliga exempel på hur det ministern anför ej stämmer överens med verkligheten och praxis. Jag uppmanar ministern att ta reda på fakta i ämnet. Jag kan t.ex. i vårt fall visa hur länsstyrelsen ej uppfyllt sin utredningsplikt och att de slutsatser man drar motsägs av deras egna observationer i kontrollrapporterna.
Maria Benke Nu finns ytterligare en dom där djurägaren frias från alla misstankar om djurskyddsbrott & djurplågeri. Trots det fick hon djurförbud o hela sin kennel omhändertagen. Vem ersätter allt detta till henne?

* Juristen Anette Cedergren är engagerad i att tillvarata djuren och djurägarnas rättigheter vid tillämpningen i djurskyddslagen. Här presenterar hon själv det hon jobbar med i ett engagerat anförande på någon mässa.


Jag är en snart 74-årig pensionär och lekman inom statlig förvaltning och myndighetsutövning.
Jag har på ålderns höst blivit grymt besviken på den svenska statens sätt att behandla oss medborgare.
Jag trodde att vi hade lagar som skyddade oss mot godtycke i statens myndighetsutövning.. 


Jag råkade läsa årets regleringsbrev för länsstyrelserna härförleden. Detta föranledde att jag mailade nedanstående text till landsbygdsdirektör Ulrika Geber, Lst Sthlm.


Det skall bli intressant att se vad införandet av god förvaltningskultur även inom djurskyddsverksamheten kommer att innebära. Enl årets regleringsbrev skall detta ske i år.

Såvitt jag har kunnat utröna ligger SJV´s skrift våren 2009 om handläggning av djurskyddsärenden till grund för dagens praxis. Denna skrift är enligt min enkla mening full av dumheter. Analogin med fortkörning är en av de värsta, som jag ser det.

I juridikens underbara värld finns det hierarkier där grundlag är kung och skrifter publicerade av en arbetsgrupp inom en myndighet befinner sig längst ner. EKMR ligger i nivå med grundlag. Detta innebär att varje tolkning av "vanlig lag" som strider mot grundlag / EKMR är olaglig / otillåten.

Den tolkning av djurskyddslagen med bihang som introducerades i skriften från SJV våren 2009 innehåller ett flagrant brott mot EKMR. Där introducerades konceptet att Lst har rätt att förklara djurhållare skyldiga till överträdelser av djurskyddslagen med bihang genom 26 §. 
I och med beslut enl 26 § är djurägaren hänvisad till att överklaga i förvaltningsdomstolarna. Dessa prövar endast det förvaltningsmässiga hantverket, såsom tidsgränser, angivna paragrafer, giltig delegationsordning etc. Vad som aldrig prövas är Lst´s underlag av påstådda överträdelser av djurskyddslagen med bihang.

Det brutala resultatet är också att Lst vinner i förvaltningsdomstolarna i nära 100% av fallen. Den enfaldige statstjänstemannen kan då fälla kommentaren: vi fattar inga felaktiga beslut.
Den uppenbara slutsatsen är dock att staten har våldfört sig på rättsstatens grundbultar när den tillåter en grundlagsstridig praxis där djurskyddet har fullständig frihet att uttolka DL med bihang efter eget tycke och skön. Detta inkluderar att gå bortom det nedskrivna regelverket.

Chefsjuristen på Lst Sthlm hävdar att EKMR Art 6 är uppfylld trots ovanstående tingens ordning.
En viktig detalj i detta sammanhang är att EKMR Art 6 också stipulerar att den åklagade, notera ännu inte  skyldige medborgaren, skall förses med ett försvar.

Din enhet för djurskydd inte bara tummar på de mänskliga fri- och rättig- heterna, den trampar på dem med stövlarna på!

Om den goda förvaltningskulturen är en Potemkinkuliss eller ej, är frågan!

Huruvida Ulrika Geber kommer att svara mig är en öppen fråga.Jag trodde att staten måste bevisa vilken överträdelse jag har begått inför tvångsåtgärder mot mig och min egendom. Legalitetsprincipen!

Ett akut omhändertagande, tex lidande djur måste gå att dokumentera på sådant sätt att en domstol godkänner det hela i efterhand. Om inte var det nog inte så akut som djurskyddsinspektören tyckte.
Dvs domstolsprövning är ett måste för att hålla djurskyddet inom lagens råmärken.

Om du fråga mig om någonting så står jag självfallet till förfogande.
Slå en signal eller maila!

Det vilar hur som helst ett tungt ansvar på dig och dina kolleger att hålla staten inom även grundlagens råmärken.


                                            Hälsn  Michael Kierkegaard  ( 0763 25 02 21 )
(Fler synpunkter kommer att läggas in).

fredag, april 27, 2018

Sverige måste välja väg i migrationspolitiken

Centerpartiet har, inte alls överraskande, med enig partistyrelse och nästan enig riksdagsgrupp och med stort stöd av de egna väljarna enligt en opinionsundersökning, landat i att stödja regeringens förslag om att ca 9.000 ensamkommande asylsökande under 2015 som fått avslag ändå ska få uppehållstillstånd om de avser att studera på gymnasium.

Jag har i bl a denna debattartikel i Dagens Samhälle redovisat att jag kommer att lägga ned min röst.

Jag har i detta tidigare blogginlägg utvecklat min syn om det vägval som jag anser att Sverige står inför i migrationspolitiken, antingen en allt friare invandring i alltmer oreglerade former, eller en skärpning av reglerna med snabbare asyl- och arbetskraftsinvandringsbeslut där de som får nej utvisas. Detta senare kan dock vara svårt eller omöjligt att genomföra.

Här ytterligare några blogginlägg i dessa frågor; här och här och här och här.

Den piggaste nyhetstidningen i Östergötland är som vanligt Folkbladet, som intervjuar mig i frågan.

Corren och NT och Radio Östergötland verkar inte anse det ha nyhetsvärde att en riksdagsledamot från Östergötland tänker själv i den hetaste frågan i landet just nu.

Inte heller riksmedia har hört av sig, frånsett Dagens Eko som nämnt det. Två liberala riksdagsledamöter kommer också att rösta annorlunda än sitt parti.

Nyheter Idag har dock gjort en korrekt intervju.

Artikeln är låst men jag lägger in den här, hoppas det är OK, det är ju jag som är intervjuad..?

(Tillagt 17 maj; Norrköpings tidningar skriver en artikel om mitt beslut).
(Tillagt 21 maj. Expressen redovisar fakta kring den grupp som ska ges amnesti).

"SVERIGE I en intervju med Nyheter Idag berättar riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) om beslutet att gå sin egen väg, sin identitet som centerpartist och det han beskriver som en åsiktskorridor.
– Det är klart att mina kamrater i riksdagsgruppen är besvikna på mig, säger han.
För Staffan Danielsson var det ingen överraskning att Centerpartiet till slut ställde sig bakom regeringens förslag.
– Jag tycker ju att Annie Lööf och Johanna Jönsson [talesperson för migrationsfrågor, reds. anm.] har varit väldigt tydliga med att Centern egentligen kräver ett mer generöst beslut än det regeringen har föreslagit, och det har man tillgodosett i viss omfattning. Så att det skulle landa där tycker jag har varit uppenbart, helt enkelt.
Själv har han valt att lägga ner sin röst och går därmed mot sin egen partilednings linje. Han tycker dock att frågan är svår och att det finns goda skäl att diskutera en amnesti för de som faktiskt var barn när de kom hit.
– Det som jag tycker är djupt problematiskt är att det enligt min uppfattning, och jag har ju jobbat mycket och engagerat mig mycket i det här med åldersbedömningar, att av de här 9 000 så är över 30 procent vuxna män mellan 20 och 30, säger Staffan Danielsson och hänvisar till vad han har skrivit i sin blogg.
– Ingen vet ju exakt, för det finns ju inget facit här, men starka indicier talar ju för att det handlar om över 30 procent. Och då är det i så fall över 3 000 av de här som är vuxna män som har uppgivit fel ålder och som nu omfattas av den här amnestin. Det tycker jag är stötande.
Tror att förslaget röstas igenom
Han menar också att man borde kalla förslaget för vad det är – en amnesti.
– Min tro är att har man varit i Sverige i ett par år nu och fått avslag, och sedan får den här möjligheten att gå i gymnasiet tre-fyra år, då är vi framme vid 2022, och min tro är att även om man inte skulle få jobb då så kommer man inte att utvisas till Afghanistan i det läget efter sex-sju år i Sverige. Det är därför jag menar att i praktiken hade det varit ärligare att besluta om en amnesti och kalla det för vad det är och inte för något annat.
I sitt eget parti är det bara han som kommer att lägga ner sin röst, och han tror att förslaget kommer att gå igenom.
– Jag uppfattar att det är en enig partistyrelse, vilket Annie har sagt, och en enig riksdagsgrupp utöver mig då.
Hur har partiet tagit emot det?
– Det är klart att mina kamrater i riksdagsgruppen, som jag har djup respekt för, är besvikna på mig och tycker att jag borde ha följt partilinjen, så är det ju. Den här frågan har jag följt under lång tid, det är en stor och viktig fråga, och här har jag ju en lite annan syn på migrationspolitiken än mitt parti.
– Jag menar att med Schengensamarbetet och fri rörlighet inom EU så är utrymmet för ett litet land i norra Europa att ha väsentligt mer generösa migrationsregler väldigt litet. Vi måste anpassa oss, och det är det som jag har fört fram och fått kritik för. Men så tycker jag och då har jag inte kunnat rösta på partilinjen några gånger tidigare och inte heller denna gång.
Staffan Danielsson menar att han vanligtvis är lojal mot partiet, men i den här frågan har det inte varit möjligt.
– Antingen kan man säga att ”Staffan visar civilkurage”, eller kan man säga ”Staffan är illojal mot partilinjen”. Och bägge stämmer ju, typ.
Han har varit centerpartist sedan 1970-talet och tycker att han fortfarande hör hemma i partiet. Det är just på migrationsområdet som han har en avvikande uppfattning.
– Jag delar visionen om en värld utan gränser och fri rörlighet och evig fred, och så vidare. Att vi ska jobba i den riktningen. Men som dagens värld ser ut så menar jag att Sverige inte har någon annan möjlighet än att ligga väldigt nära övriga EU-länder.
Oroad för Alliansen
För några år sedan var alla Allianspartier med på parollerna om öppna gränser och öppna hjärtan. Men sedan 2015 har partierna lagt om sin politik i mer restriktiv riktning. Kvar står Centerpartiet.
– Centern står ju kvar för det som sju partier var överens om och har det som sin grundinställning, tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, typ. Det är ju en lite ovanlig kombination. Sossarna står ju egentligen inte bakom det här förslaget utan det är Miljöpartiet som fått det igenom, som jag ser det. Så det är ju sossarna, Moderaterna, KD och L delvis, och SD som är mer restriktiva nu.
Själv har han med sin särskilda hållning blivit anklagad för att ligga nära Sverigedemokraterna.
– Man frågar inte vad jag tycker och varför, utan utgår från att jag är främlingsfientlig, vilket är djupt förorättande och förolämpande för mig som är en varm humanist. Det tycker jag är tråkigt i svensk debatt, åsiktskorridoren. Att det har varit så svårt att diskutera och att man hela tiden drar in vad andra partier tycker och inte diskuterar sakfrågan, säger Staffan Danielsson.
Moderatledaren Ulf Kristersson har kommenterat Centerpartiets ställningstagande och menar att det nu blir svårare för Allianspartierna att samarbeta i invandringsfrågan.
– Där känner jag naturligtvis, liksom många inom Alliansen, en oro. Det är klart att det här inte underlättar Allianssamarbetet och att bilda en regering.
– Vi har olika uppfattningar ibland men vi vill gemensamt regera Sverige vilket jag är väldigt stark anhängare av, och jag hoppas att vi kommer överens om migrationspolitiken vartefter.