tisdag, april 17, 2018

Tiggeri - Låt kommunerna reglera, och ev förbjuda.

Jag har i Linköping i flera år sett en ung kvinna tålmodigt tigga vid en livsmedelsbutik i Linköping. Hon sitter där mängder av timmar varje vecka, i ur och skur, i värme och kyla.

Ingen annan tiggare finns där, någon har reserverat platsen åt henne.Hade tiggeriet setts som ett arbete hade arbetsmiljölagen förbjudit det.

EUs tremånadersregel, att man får vistas i annat EU-land max tre månader utan jobb eller egna resurser för försörjning, är det väl ingen som följer, och inget polisen kontrollerar.

Jag tycker liksom Göran Person och Anna Dahlberg, Expressen och PM Nilsson, Dagens industri att Sverige borde reglera tiggeri. Mitt förslag är att kommunerna får reglera och om de vill förbjuda det.

Jag är inte ensam, 62 % av svenska folket vill förbjuda tiggeri enligt en färsk Novus-undersökning. Bara 20 % är emot.

Florin Oprescu från byn Pauleasca anser att "Tiggeriet får katastrofala följder". De som hade säsongsjobb i Spanien började tigga i Sverige eftersom det gav 4 gånger mer, t ex.

Ändå vill de flesta politiska partier att det ska vara tillåtet och fortsätta som nu.

Jag ser demokrati som folkstyre. Folket väljer representanter till riksdagen och riksdagen utser regering och stiftar lagar mm.

Jag tycker också att folkopinionen har betydelse och ska noga lyssnas till. I denna fråga vet alltså partierna bättre än folket. Visst ska partier driva sina frågor och söka övertyga folket, men går det decennier och opinionen är entydig bör den allt lyssnas till, annars kan utstickande enfrågepartier få livsluft.

Det var samma sak med migrationsregelverken fram till 2015. 70 % av folket ville att Sverige skulle anpassa sina mer generösa migrationsregler i EU-riktning. Jag hade samma uppfattning och gav uttryck för det, och skylldes för främlingsfientlig.

När migrationen ökade kraftigt 2015 agerade till slut regering och riksdag som folkopinionen ville. Hade inte så skett hade väl Sverigedemokraterna vuxit ohämmat, långt över de 13 % som de fick i 2014 års val. Nu har tillväxten istället avstannat.

Det är samma sak med rätten till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede, som jag driver. Opinionsundersökningar i decennier, och ett antal folkomröstningar i USA, visar entydigt att över 70 % av medborgarna är för. Men alla partier i Sverige är, fortfarande, emot. (Fast det börjar äntligen att röra på sig).

Jag står på plats 14 på centerpartiets lista i kommunvalet i Linköping. Den som röstar på Centerpartiet och delar min uppfattning om att motverka tiggeri kan markera det genom ett personkryss. Det är så personvalet bl a är tänkt att fungera.

Dock måste man ju känna till min uppfattning, vilket mycket få linköpingsbor gör. Kanske detta blogginlägg får lokalmedia att nappa, jag ska också skriva en insändare.

Jag återkommer här med rapport om lokala media anser detta vara något att rapportera om, eller publicera insändare om...söndag, april 15, 2018

Arbetskraftsinvandring till bristyrken, Ja! Inte till enklare jobb där redan många köar.

Tillagt den 19 april: Centerpartiet går all in mot S- förslaget om att inte anställa långtbortifrån till enkla jobb där många redan köar i Sverige. Expressens ledare är dock på min sida..

Tillagt den 20 april: Jag skriver i Corren. 
Och Muharrem Demirok, tvåa på centerns riksdagslista i Östergötland, skriver i Linköpings News att socialdemokraterna bedriver en cynisk och ovärdig och osmaklig kampanj.
Och Magnus Ek, etta på centerns riksdagslista i Östergötland, skriver i Dagens Samhälle på liknande tema.
Tillagt 21 april. Anna Dahlberg i Expressen skriver klockrent om den växande mängden människor  som illegalt uppehåller sig i Sverige och där en del arbetar i olika gråzoner.


Jag har länge ansett att Sveriges regler för arbetskraftsinvandring- bland de mest generösa i världen - borde stramas åt vad gäller enklare jobb där många redan köar i Sverige. Att arbetskraftsinvandring är bra och självklart för specialister och bristyrken är vi överens om.

Så här skrev t ex Stefan Hanna och jag i Dagens Industri: "Arbetskraftsinvandring av eftertraktad yrkeskompetens och studenter kan aldrig vara ett problem och det är oklokt att stänga gränserna för dessa möjligheter. Däremot bör arbetsgivares rätt att anställa från andra länder till enklare arbeten där många i Sverige köar för jobb ifrågasättas. Det är inte rimligt att det är arbetsgivaren som avgör uppehållstillstånd och medborgarskap i dessa situationer.".

Utifrån en alarmerande, tycker jag, DN-artikel om hur arbetsmarknadspolitiken kan missbrukas skriver Stefan Löfven detta blogginlägg (se nedan) som fått stark kritik och sannolikt starkt stöd också:

"Idag skriver DN om de skärpningar som regeringen gjort för att rensa upp bland de kriminella företag som utnyttjar utländsk arbetskraft. DN beskriver det som att regeringen och myndigheterna har inlett ett “veritabelt krig mot arbetsmarknadens brottslingar”. Det är en bra beskrivning.

Regeringen gett polisen helt nya möjligheter att göra oanmälda arbetsplatsinspektioner. Dessutom har vi höjt straffen rejält för de som utnyttjar människor som inte har rätt att arbeta eller vistas i landet och utsätter seriösa företagare för osund konkurrens.

I Ekot:s lördagsintervju talade jag om att det är hög tid att ta ytterligare ett steg för att skapa ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra. Riksrevisionens bedömning är att 40% av arbetskraftsinvandringen går till den typ av jobb som skulle kunna utföras av människor som redan finns i landet. Det är en situation som försvårar för de människor som kommit till Sverige de senaste åren att komma i jobb och bidrar därför också kraftigt till att försvåra integrationen.

Regeringen tänker fortsätta att pressa bort den olagliga ekonomin och stävja uppkomsten av parallellsamhällen där kriminella skor sig på andra och vi tänker fortsätta pressa tillbaka arbetslösheten. Då kan inte enklare jobb i Sverige gå till andra än de som redan lever och bor här.

Läs hela artikeln här:


Jag länkade till Löfvens inlägg med denna kommentar: "Jag tycker att man ska vara generös i politiken när det finns skäl för det. DN-artikeln har betalspärr men jag håller i stort med Stefan Löfven i det han skriver här om utnyttjandet av illegal arbetskraft och om arbetskraftsinvandring till enkla jobb som  människor redan köar till i Sverige.
Synpunkter?"

Löfvens avsikt är säkert att många i folkdjupet ska nåss av hans budskap och en del kanske återkomma till S från SD, typ.

Löfvens uttalande har också fått stark kritik, fler länkar här och här och här.

Jacob Dalunde, EU-mepp för MP, twittrade detta: "
Nej, det orimliga är att ha förtur till jobb i Sverige bara för de som är födda här. Ja, självklart ska vi komma tillrätta med missbruk. Men det rimliga är att den bäst lämpade för jobbet får anställningen, utan att staten lägger sig i. Oavsett var i världen man är född."

CUF länkade Löfvens uttalande med denna kommentar: "
Kan stå bakom detta? Öppenhet och fri företagsamhet har byggt Sverige starkt men Löfven vill bygga ännu högre murar."


Flera ledande Centerpartister har i sociala medier varit mycket kritiska mot Löfvens uttalande.

De hänvisar bl a till att unga svenskar ju vill arbeta i andra länder inom turism och restaurant mm .

Jovisst. Det är en sak.

Det som denna diskussion gäller är om arbetsgivare i Sverige ska kunna rekrytera arbetskraft från andra världsdelar till enklare arbeten i Sverige (typ städare, McDonalds, personliga assistenter) där det redan köar väldigt många svenskar och nyanlända.

Många som lyckas få en tillfällig anställning i Sverige söker snart asyl. Det finns arbetsgivare som låter den som får uppehållstillstånd betala av förmånen under längre tid.

I praktiken är det den som under en tid anställer en person från annan världsdel till ett enklare jobb som avgör att denne ska kunna bli svensk medborgare. Jag anser inte detta som rimligt, det behövs en prövning när arbetsgivare vill anställa från andra världsdelar till enklare jobb i Sverige där redan många står i kö.

De som försvarar Sveriges unikt generösa arbetskraftsinvandring bortser, tycker jag, från det stora missbruk som sker, och som åskådliggörs i DN-artikeln ovan.

LO kom 2013 med en välskriven rapport om detta.

Jag menar att de enkla jobben först borde gå till de långtidsarbetslösa och asylsökande;

Min egen uppfattning ligger mycket nära Henrik Emilsson, migrationsforskare, som 2016 skrev denna utmärkta debattartikel i Dagens Samhälle. Läs den och ge mig sedan motargument, om de finns!


söndag, april 08, 2018

Hur rösta om ensamkommande - en riksdagsledamots kval

Mustafa Panshiri, med ursprung i Afghanistan och tidigare polis i Linköping, skriver initierat och tänkvärt i nättidskriften Kvartal (som man fritt kan och bör prenumerera på) om bl a de nära 10.000 ensamkommande mellan 15 och 30 år (min bedömning) som fått avslag på sin asylansökan.

SvD chefredaktör Tove Lifvendahl skriver idag tänkvärt om samma grupp och om de ska få amnesti eller inte. Ja, hon använder inte det ordet men min uppfattning är ju att det märkliga och krångliga förslaget om rätt till gymnasiestudier oavsett ålder och utan krav på att klara dem i praktiken är just det, en amnesti.

Minna Ljunggren och Tovemyr från tankesmedjan FORES anser regeringens asylförslag "djupt oroande".

Jag har skrivit i SvD och på min blogg, om Sveriges vägval i migrationspolitiken, och om den svåra frågan om denna "amnesti" förklädd till "gymnasiestudier".

Min poäng om vägvalet är att Sverige idag i praktiken har en rätt oreglerad invandring, den som lyckas ta sig hit kan i praktiken, om man uthärdar några svåra år i början, räkna med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap vartefter. Kanske inte första gången, men har man varit i Sverige ytterligare 4 år illegalt som t ex "papperslös" (och kanske arbetat med ett samordningsnummer och haft barnen i skola) så ökar anknytningen.

Sveriges vägval består i att antingen fortsätta som nu med en i praktiken alltmer oreglerad invandring, vilken i sig leder till ytterligare ökad invandring när ryktet sprider sig, eller att skärpa asylprocessen med beslut inom max ett halvt år och om avslag så utvisning, och motsvarande för ekonomiska migranter utan arbetstillstånd.

Vad gäller situationen för just den grupp asylsökande som i stort antal kom 2015 har Tove Lifvendahl och Mustafa Panshiri helt rätt i att Sverige på allt sätt, egentligen, skickade signaler till omvärlden fram till den 24 november 2015 att kom gärna till Sverige och sök asyl eller sök arbete.

Jag delar uppfattningen att Sverige därigenom har ett ansvar för att så många lockades hit.

Ska Sverige ha en reglerad migrationspolitik, vilket jag anser är ett måste som världen ser ut, kan vi inte samtidigt då och då utfärda särskilda amnestier för utvalda grupper eller återgå till den mer generösa migrationspolitik än övriga EU-länder som vi hade till hösten 2015.

Båda dessa åtgärder skulle skicka starka signaler till asylsökande och ekonomiska migranter, i miljontal, att ta sig till Sverige. Och trots att den tillfälliga lagen har skärpt asylreglerna i EU-riktning tar Sverige ändå emot fler asylsökande per invånare än nästan alla EU-länder, och fler än övriga Nordens länder tillsammans.

Vi i riksdagen får nu massor av epost med vädjanden från #vistårinteut", från människor som arbetar med eller lärt känna de asylsökande genom ideella insatser, vilka på allt sätt argumenterar för att just dessa som kom 2015 och som varit här i flera år ska få denna "gymnasieamnesti".  De pekar bl a på att annars går nästan alla under jorden och en del tvingas till brottslighet, typ.

Det är egentligen ingen stark argumentation och den belägger ju min uppfattning om dagens rätt oreglerade invandring.

En del skriver också att de kan tänka sig en "gymnasiestamnesti" kopplad till att Sverige samtidigt signalerar att Sverige nu tagit så stort ansvar under så många år att våra regelverk inom de närmaste åren måste skärpas så långt internationella regler medger, typ.

Ett sådan villkorad amnesti skulle i alla fall skicka motstridiga signaler till asylsökande och ekonomiska migranter.

Jag ska liksom alla riksdagsledamöter sannolikt snart ta ställning till regeringens av lagrådet strimlade förslag om rätt till gymnasistudier för alla ensamkommande under 2015, typ.

Det hade varit bättre om det hade utformats som en amnesti, då hade diskussionen mera handlat om principfrågan och inte om alla märkligheter kring gymnasiestudier. Nu lär det handla om gymnasiestudier..

Det hade också varit bättre om förslaget hade villkorats med att Sverige samtidigt måste tydligt markera att detta är en engångsamnesti och att Sverige de närmaste åren måste ha en mer restriktiv asyl och migrantpolitik.

Nu är det inte så.

(Jag har också ett förslag hur alliansen kunde enas om anhöriginvandringen. Låt makar och små barn återförenas snabbare än genom att man har uppehållstillstånd och kan försörja, men ha fortsatt det kravet för att tonåringar ska kunna ta hit sina föräldrar och syskon.)


fredag, april 06, 2018

Ett varumärke för Centerpartiet – Grundtrygghet!


Ett varumärke för Centerpartiet – Grundtrygghet!

Ett begrepp som alltid har varit viktigt för Centerpartiet är Grundtrygghet. Samtidigt som marknadsekonomi och ett mycket bra företagarklimat är grundbulten i att på bästa sätt förvalta och ta vara på Sveriges natur- och människoresurser så måste ett socialliberalt samhälle också säkerställa en trygghet för alla, främst de utsatta och svaga.

Det är möjligt tack vare den välfärd och de resurser som demokrati och marknadsekonomi och goda förutsättningar för små och stora företag ger upphov till.

I länder med statskontrollerade sektorer överallt, som kallar sig kommunistiska eller kanske socialistiska, förtvinar ofta företagandet som koncentreras till samhällsägda verksamheter som fungerar dåligt och ineffektivt. Exemplen på detta är regel, inte undantag. Oftast sätts också miljön på undantag genom omoderna och storskaliga industrier med ålderdomlig teknik.

Dessa samhällssystem talar i teorin så väl om ”folkstyre” och ”solidaritet” och ”grundtrygghet” till folket. Men det blir oftast bara ord. Ekonomin fungerar dåligt, demokratin ännu sämre och människor far illa.

Skräckexempel just nu är t ex Venezuela och NordKorea. Tidigare var sovjetkommunismen förfärlig som hårt drabbade bl a Ryssland och länderna i Östeuropa. Dessa senare reser sig nu ur askan genom att demokrati och marknadsekonomi börjar spira, och där medlemskapet i EU betyder mycket.

I Sverige har Centerpartiet sedan sin tillkomst framgångsrikt kämpat för ett öppet och demokratiskt samhälle, för marknadsekonomi, för en god miljö och för Grundtrygghet.

Kampen för garantipensioner och bostadstillägg till ”fattigpensionärerna”, som inte har några intjänade pensionspoäng, känner alla till och den har varit framgångsrik. Samtidigt innebär garantipensionen trots förstärkningar små marginaler så arbetet för bättre villkor fortsätter, nu senast genom förslag från den pensionsgrupp som 5-6 partier står bakom (MP varierar).

Uppmärksamhet måste också riktas mot de som arbetat hela livet i låglöneyrken och som nu bara har marginellt bättre villkor än garantipensionärerna. Det måste löna sig att arbeta, och även att tjäna in pensionspoäng.

Arbetsmarknadsförsäkringen ska ge en trygghet vid arbetslöshet men omfattar idag inte de som inte kvalificerat sig till den. De som står utanför hänvisas till försörjningsstöd , ett annat exempel på grundtrygghet när man inte har resurser. Socialdemokraterna vill nu något öppna arbetsmarknadsförsäkringen för fler, men alltjämt väger omsorgen om de ”egna” fackförbunden tyngre än omsorgen om alla som vill arbeta men fallit utanför ramarna.

Föräldraförsäkringen gagnar främst de som har arbete, men det är bra att grundnivån, som omfattar alla, har höjts betydligt de senare decennierna. Det finns mycket som talar för att även arbetsmarknadsförsäkringen borde omfatta alla som vill arbeta, och där de som inte kvalificerat sig ändå kan omfattas av den och erhålla ett grundskydd.

Det finns de som förespråkar en ”medborgarlön” (eller ”basinkomst”) som grundskydd istället för det inkomst- och förmögenhetsprövade försörjningstödet. Det skulle undanröja mycket byråkrati och integritetsintrång, men skulle kanske minska viljan att arbeta för en del och bli dyrare, även om nivån vore låg. Finland och några länder (Italien, Kanada) har gjort ansatser men inte fullföljt, och frågan diskuteras här och var. Försörjningsstödet kan ju ses som en inkomstprövad ersättning och borde gå att förenkla, men steget till medborgarlön känns mycket långt.

Begreppet Grundtrygghet används kanske inte lika ofta som förr, men förtjänar en fortsatt stor och viktig plats bland Centerpartiets viktiga värdeord!

Staffan Danielsson

torsdag, april 05, 2018

Kajsa Dovstad: Inför en rätt till dödshjälp! (Gedigen rapport)

Jag har sedan 2006 mer och mer engagerat mig i kampen för att Sverige ska införa en rätt till dödshjälp, vid svåra lidanden i livets slutskede, av barmhärtighet och för att respektera en lidande människas yttersta vilja.

Jag är övertygad om att Sverige inom max 5 år kommer att införa en sådan rätt. Här är länk till interpellationsdebatt om detta i våras där socialministern och tre riksdagsledamöter deltog, samt till blogginlägg med många länkar. Här ytterligare en länk till det katolska (kristna) "hatet" mot en rätt till dödshjälp.

Den liberala skribenten och läkarstudenten Kajsa Dovstad har gjort en förnämlig rapport, publicerad av Timbro, om dödshjälpsfrågan i Sverige och världen, som mycket väl summerar läget.

Hon har sammanfattat den, och sin egen uppfattning, i denna artikel i Expressen.

Hon argumenterar mycket starkt för den frihets- och barmhärtighetsreform som en rätt till dödshjälp skulle innebära i sin avslutning i rapporten:

"Inte ens när du är mycket sjuk, när medicinerna inte längre klarar av att lindra och när du aldrig mer kommer att kunna göra de där sakerna som gjorde livet värt att leva, får du välja att dö. I Sverige måste vi alla gå hädan på naturens sätt. Vad du själv tycker eller hur mycket du plågas spelar ingen roll.
Detta behöver förändras. Den som är för frihet livets alla andra dagar måste också ta strid för att friheten ska innefatta även den sista. Människor ska själva få bestämma över sina liv, och de ska också få besluta över sin död.

Dödshjälp har införts i en rad olika västländer. Lärdomarna från dem kan ligga till grund för en svensk lagstiftning. Erfarenheterna visar att farhågorna om dödshjälp inte har besannats – det går att utforma ett regelverk som tillåter sjuka människor att dö utan att friska personers liv avslutas i förtid.

Nu är en bra tid att dra igång det arbetet. De senaste åren har debatten om dödshjälp blivit allt hetare. Men trots att såväl många intellektuella som en majoritet av det svenska folket är positivt inställd till dödshjälp är Miljöpartiet det enda riksdagsparti som vill utreda frågan. Det duger inte. Här finns en historisk chans att göra Sverige mer frihetligt. Människor väntar på att få makt över sin död."
tisdag, april 03, 2018

Alliansen och S? Eller enpartiregering S, eller M?

FLASH!

Anders Borg lägger i ett facebooksinlägg genomgripande förslag till samarbete mellan alliansen och socialdemokraterna efter nästa val där alternativ Ett är en regering med alliansen och socialdemokraterna. Han motiverar utförligt olika möjliga regeringsalternativs möjligheter och svagheter.

Kanske resonerar han inte i hur Sverigemokraterna och Vänsterpartiet kommer att utvecklas i opinionen före och efter valet om hans tankar vinner gehör.

Jag delar uppfattningen att Sveriges konkurrenskraft måste öka genom reformer varav Anders Borg nämner de flesta, och att en regering med majoritetsstöd i riksdagen är eftersträvansvärd.

Alternativet alliansen med någon form av stöd från SD är inte aktuellt. Jag har varnat för att inte kategoriskt utesluta att S ”i landets intresse” kan gå långt för att säkra regeringsmakten.

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, öppnar nu för att stödja en S-regering och inte alliansen.

Expressen skriver i en ledare att:

"Man kan också tänka sig ett scenario där Stefan Löfven väljer att söka stöd för en ensam S-regering och räknar med att SD ska ge sitt passiva stöd genom att lägga ner rösterna.
I Sverige tillämpar vi så kallad negativ parlamentarism, vilket innebär att en regering måste vara tolererad av Riksdagen, det vill säga inte ha en majoritet emot sig. Eftersom SD har särskilt svårt för flyktingaktivistiska partier som MP och C finns det mycket som talar för en enpartiregering efter valet, ledd antingen av S eller M.
Ett alternativ som denna ledarsida förordar är en S-M-regering, som därtill skulle ha egen majoritet i Riksdagen. "

söndag, april 01, 2018

Onödigt med pensionärer i riksdagen?

Det behövs inte fler pensionärer i riksdagen. Behövs det ens några?
Från Östergötland kanske någon kommer att vara runt 60.
Ålder är överskattat. Visserligen ses det i övriga världen oftast som en merit att ha livserfarenhet och vara äldre. Men vad är det som säger att övriga världen har något att tillföra Sverige?
Jag har i ålderdomligt oförstånd ställt mig till förfogande som riksdagskandidat och införskaffat tusentals röda kampanjpennor.
Jag borde givetvis ha lyssnat på distriktsstämman som flyttade ner mig till en diskret fjärdeplats på riksdagslistan. Skaffa kampanjpennor när jag kunde ligga i hängmattan och resa till Mallorca...
Hur dum får man vara?
Nu gäller eftertankens kranka blekhet. Vill du/Ni diskutera politik och erhålla en utgående röd kampanjpenna så hör av dig för ett samtal om Sverige och ålder och erfarenhet och migration och andra högaktuella frågor.
Bor du i, eller gillar, Östergötland så dela gärna detta inlägg daterat den 1 april.

Några länkar till tidigare blogginlägg från mig om rilsdagen och personkryss, 
 här och här och här.

lördag, mars 31, 2018

JO följer rättskandalen om åldersbedömningar, men agerar inte, än

Justitieombudsmannen (JO) ska granska att Sveriges myndigheter sköter sig och arbetar rättssäkert.

Så här skriver JO själv om sin uppgift:

"Riksdagens ombudsmän (JO) granskar att myndigheterna behandlar medborgarna i enlighet med lagen."

Jag JO-anmälde Rättsmedicinal- och Migrationsverket för deras åldersbedömningar efter journalisten Negra Efendics SvD-artiklar.

Negra E har gjort ett imponerande grävjobb gentemot motsträviga myndigheter under ett antal månader. Här det färskaste anmärkningsvärda avslöjandet och hennes serie av prisvärda artiklar.

Jag tycker det är alldeles uppenbart att myndigheterna är ute på djupa vatten i sin användning av den oprövade knäledsmetoden, som internationell expertis, och numera även de själva, ändrar resultatet på i en stor andel av resultat som prövats en gång till.

Chefs-JO passar och hänvisar till socialstyrelsen och migrationsdomstolen...Så ingen åtgärd, men ”följer utvecklingen”.

Det är krut i JO! NOT!

Ät det verkligen så här passivt som justitieombudsmannen ska ta sitt stora ansvar som "Riksdagens ombudsmän"?

Förresten, passivt? När JO inte gör något uttalande eller vidtar någon åtgärd är det ju en aktiv uppbackning av att myndigheten inte gjort några fel.

JO gör dock en viktig sista kommentar. Chefsjustitieombudsmannen har uppmärksammat debatten (ja, tacka för det när jag har anmält..) om myndigheternas åldersbedömningar och avser att fortsätta att "följa utvecklingen".

Detta sista tar jag ändå som en framgång. Med tanke på JOs hittillsvarande passivitet måste nog myndigheternas misskötsel i åldersbedömningarna bli än mer uppenbar än den redan är innan JO griper in, uppenbarligen.

Oddsen för detta är ändå inte så dåliga, genom Negra Efendics skickliga grävande, som fortsätter!


Spådom: Uteslut inte S-regering med stöd av SD.

Redan 2011 fanns beröringspunkter mellan S och SD...

Sverigedemokraterna flörtar tydligt med moderaterna och vill gärna stödja/samarbeta med dem.

Det skulle kanske cementera ett långvarigt borgerligt regeringsinnehav.

Socialdemokraterna är ett maktparti som vill regera, annars är det nästan odemokratiskt.De är livrädda för att SD ska stödja M. De gör nästan allt för att få eller behålla makten.

Därför gör Socialdemokraterna precis allt de kan för att Alliansen, och Moderaterna, aldrig ska samtala med eller samarbeta med Sverigedemokraterna.

Här en färsk artikel från Margot Wallström.

Hur ska då Sverige styras efter valet?

Alliansen? De Rödgröna? S/MP plus delar av allianspartierna? En M(kanskeKD)-regering? (Jag har spekulerat om detta tidigare).

Alliansen med någon form av aktivt eller passivt stöd från SD? Kanske, men eftersom både C och L utfäst sig att inte på något vis ha stöd från SD torde det bli svårt.

Idag, den 31 mars 2018, gör jag en liten spådom.

Uteslut inte att Socialdemokraterna efter en tids turbulens, i landets intresse öppnar för att regera med visst stöd från SD.

S har redan en migrationspolitik som ligger rätt nära den som SD vill se. I rätt många andra frågor ligger SD rätt nära S. I riksdagsbesluten under innevarande mandatperiod röstar SD lika ofta med S/MP som med alliansen.

De danska Socialdemokraterna flörtar alltmer öppet med Danskt Folkeparti, Danmarks SD, typ.


fredag, mars 30, 2018

Brev till riksdagen från Arilds vingård. Läs det!

Brev till riksdagen från Arilds vingård.

Läs det, särskilt om du lutar åt att Sverige som väl enda land i världen (förutom muslimska länder) ska fortsätta att förbjuda försäljning av vin på vingårdar.

Avsändare är Anette och Jan Ivarsson på Sveriges största vingård (20 hektar) på Kullahalvön i Skåne.

Systembolaget upplåter några butiker där deras vin får finnas, men inte mer. Och deras beroende av denna "monopolkund" är stort, och de förvägras av Sveriges Riksdag att sälja sitt vin till de som besöker deras vingård.

"Bäste riksdagsledamot,

Odla vin i Sverige, går det? Javisst går det!

Sveriges största vingård, Arilds Vingård, ligger ner i Skåne på den vackra Kullahalvön. Vingården har 20 hektar odlad markt med 120.000 vinrankor, att jämföra storleksmässigt med en medelstor Tysk eller Fransk vingård. Vingården sysselsätter idag  11 personer på heltid, under högsäsong åtskilliga fler.

Vi vill fortsätta att satsa på Sverige som vinland men då behöver vi er hjälp. Vingårdar i vår storlek i Tyskland säljer det mesta direkt till sina gäster. Frågar man så står gårdsförsäljningen för c:a 90%, övriga 10% säljs till restaurang och affärer. För att vi ska kunna konkurrera på lika villkor är gårdsförsäljningen oerhört viktig, vi hoppas såklart att ni vill och kan hjälpa oss att kunna sälja vårt vin på gården. Vi ser att Sverige nu är det enda land som begränsar sina egna dryckesproducenter inom EU på detta sätt.

Då en del av våra vinrankor fortfarande är unga, har vi i dagsläget inte skörd på alla våra 120.000 rankor. 2018 beräknar vi att vår skörd ska kunna producera ca 40.000 liter vin, men inom 3 år kommer mognaden på vinrankorna vara tillräcklig och vi beräknar att kunna skörda druvor för att kunna göra ca 100.000 liter.

Vårt flaggskepp är i dag vårt vita vin, Solaris, som är mycket omtyckt av både kunder, vinskribenter och inköpare på Systembolaget, det serveras även på stjärnkrogar och restauranger som vill visa hur trevligt lokalproducerat vin är. De är alla eniga om att vi kvalitativt har en mycket fin produkt.

Klimatet längs kusterna i Skåne är fördelaktigt för en vinodlare, och speciellt här på Kullahalvön. Detta då risken för frost, när väl knopparna har slått ut, är låg och havet som ligger runt oss magasinerar värme som vi kan tillgodose oss på hösten, så att druvorna hinner mogna tillräckligt för att kunna göra ett bra vin.

Ur miljösynpunkt jobbar vi för att göra en så miljövänlig produkt som vi kan. Våra druvor besprutas inte med konventionella gifter eller tungmetaller som oftast används inom ekologisk odling och den största delen av transporten sköts med elbil. Vi kör ner i Europa med elbil och släp för att hämta tankar och övrig utrustning som inte går att få tag på här i Sverige.

När man tänkter ur miljösynpunkt så borde alla i Sverige jobba på att göra svenskt vin mer tillgängligt. Vin består till ca 85% av vatten. Detta vatten transporteras idag över halva jordklotet för att att hamna på den svenske konsumentens bord. Mycket av de vin som dricks i Sverige kommer från Sydafrika, Nya Zeeland, Australien, Chilie etc.

Fram till idag har i stort sätt allt resultat återinvesterats i verksamheten varje år, genom att utöka mark, plantera fler vinrankor etc.  I dagsläget känner vi oss dock sårbara och att risken med att utöka verksamheten är för stor. Detta framförallt då vår beroendeställning till Systembolaget är så stor. Vi har En riktig kanal ut till privatpersoner och det hänger på EN bra kontakt inom Systembolaget, som hanterar det lokala sortimentet. Systembolaget som så många gånger understrykit att de jobbar för att stötta de lokala vinodlarna och små ölproducenterna håller i verkligheten oss tillbaka genom att begränsa antalet butiker vi får sälja våra produkter i.

Vi är den nya sortens lantbrukare i Sverige, storproducerande vingård. Vi har en kvalitativt erkänd bra gröda men ser nu inte hur vi ska kunna bli av med denna grödan. Som Monopolet ser ut idag så begränsar det vår möjlighet att växa. Vi kan acceptera att det finns ett Monopol men då måste vi också kunna lita på att detta Monopol köper upp de volymer vi kan producera. Systembolaget väljer att bara ta in en liten del av det vi har. I dagsläget har vi tillträde till 3 butiker, samt att vi finns med som en beställningsvara i hela landet. Produkten är mycket omtyckt av kunderna men eftersom den inte finns i hyllan så har vi svårt att komma ut till kunden och sälja de volymer vi behöver göra för att kunna växa och gå runt som vinproducent.
Under sommaren är vi ett omtyckt turistmål och hade vi fått sälja på gården hade vi kunnat sälja allt vi kan producera till våra gäster. Vi säger nej till försäljning många gånger varje dag till våra gäster som vill köpa produkterna. Utländska gäster tror att vi driver med dem.

Det finns en bra EU lagstiftning som skyddar utländska producenter från att blir diskriminerade på den svenska marknaden, men tvärtom? Vad finns det för lagar som skyddar den lokale producenten? I andra europeiska länder är detta inget problem då det är en öppen marknad. Den svenske lokale vinproducenten sitter i en mycket svår situation då det inte finns lagar som skyddar eller stödjer den lokala produktionen och försäljningen.

Vi skulle vilja jobba för att utveckal vår verksamhet ännu mer, visa att Sverige också är ett vinland. Det finns stora möjligheter; för turismen, ökade arbetsmöjligheter, utnytjande av jordbruksmark som inte är A-jordbruksmark, arbetstillfällen för immigranter där många har erfarenheter från druvodlingar från de länder de kommer ifrån.  Listan är lång. I dagsläget känns risken för stor för att ta steget och bli ännu större även om viljan och möjligheten finns. Vi behöver gårdsförsäljning nu!

Tack för att ni har tagit er tiden att läsa detta brev och vi står gärna till er tjänst för
att svara på de eventuella frågor eller funderingar som ni har.
Vill ni veta mer om vad vi gör finns även ett magasin på vår hemsida
www.arildsvingard.se
som ni kan bläddra i där finns även lite fina bilder som visar hur det ser ut här hos oss.

Med Vänliga Hälsningar
Annette och Jonas Ivarsson"

Grundlagsändringen, alliansen ändrar sig!

8 partier enades i en statlig kommitté att ändra grundlagarna så att t ex offentliga brottsdomar inte längre skulle få sammanställas, så som företaget Lexbase gör.

Förslaget var på väg genom riksdagen men började väcka motstånd hos enstaka jurister och publicister och ledarskribenter, Sverigedemokraterna bytte fot och ville ha folkomröstning och nya partiet MED tag ställning emot, den diskuterades livligt i sociala medier.

Jag själv följde frågan med växande intresse och blev alltmer tveksam, tog upp frågan internt och gjorde flera blogginlägg.

Den fristående socialdemokraten Johan Westerholm med sajten Ledarsidorna startade uppropet Stoppa grundlagsändringen.

Från regeringspartierna och Vänsterpartiet hördes ingen kritik.

Men i ett sent skede svängde plötsligt alliansen och ville återförvisa propositionen i den delen till den regering som kommer till efter valet. Den utmärkta Sakine Madon i liberala VLT kommenterar väl.

Mycket bra, tycker jag. Moderaterna, som tidigare entydigt stod bakom grundlagsändringen, var först ut, och för Centerpartiet har ju alltid dessa frågor varit mycket viktiga.

Denna fråga har inte engagerat nyhetsmedia alls, egentligen, varken före eller efter vändningen. Ingen stor sak, detta, har man uppenbarligen ansett. Inte något att bråka om eller belysa.

Märkligt och anmärkningsvärt, enligt min mening.

Nåväl, hur ser förslaget ut när, och om, det kommer tillbaka till riksdagen om något år?

Det får vi se. Kanske fortsätter debatten, kanske inte. Frågan är viktig och inte enkel. Mycket bra att den inte drevs igenom i snabbt tempo, i alla fall.

Tillagt 3 april 2018:  Krister Thelin, jurist, tidigare statssekreterare och domare, både i Sverige och vid FN:s Krigsförbrytartribunal i Haag, benar i sajten Kvartal ut en snårig materia, och vägvalen för kommande regering och riksdag inför en ev ny proposition nästa år.
torsdag, mars 29, 2018

Förslaget om gymnasiestudier är en amnesti, säg som det är.

Jag skrev den 30 januari 2018 på min blogg och på SvD Debatt om "Vägval i migrationspolitiken". Och jag skrev återigen på min blogg den 22 mars i samma riktning.

Jag påpekade att den tillkrånglade "gymnasielagen" egentligen är en amnesti, fast väldigt tillkrånglad.

Jag ansåg att Sverige antingen i praktiken får acceptera dagens ordning om rätt fri migration, att den som tar sig till Sverige vanligen till slut får uppehållstillstånd efter förnyade ansökningar och efter alltfler år i Sverige, ofta som "papperslös". Eller att Sverige lägger sig nära övriga EU-länders politik, fattar asylbesluten inom något halvår och verkställer utvisningar.

Jag förde fram att skulle man ge "amnesti" åt en grupp asylsökande (ensamkommande under 2015, typ) borde det starkt markeras att det var en engångshändelse och att migrationspolitiken de närmaste åren skulle skärpas så långt internationella regler medger. Utan detta senare torde attraktionskraften för att söka asyl i Sverige öka ytterligare, kanske även om man skulle villkora ett beslut som jag föreslår.

Och jag tog upp frågan om familjeåterförening med detta förslag: "Skulle inte alliansen kunna samlas kring att makar ska kunna förenas liksom föräldrar med sina små barn och vice versa. Men att ensamkommande tonåringar får ta hit sin familj först när de klarar försörjningskravet,  så som tillämpas i grann- och EU-länder?
Det skulle innebära att Sverige i denna fråga väljer en mer generös väg än övriga EU men begränsar den kraftigt mot tidigare."

Jag har knappast hört några som kommenterat mina förslag, dessa tonar bara bort i världsrymden, som ofta i politisk debatt. Istället fortsätter debatten om rätten till gymnasistudier för endast en del ensamkommande asylsökande, utan att säga som det faktiskt är, att det handlar om en väldigt tillkrånglad rätt till amnesti.
Det hade varit bättre, och mycket enklare, att besluta om en riktad amnesti, Då hade debatten också handlat om detta, och inte om alla märkligheter kring "gymnasiestudier". 

(Lagrådet avstyrkte igår regeringen kommande proposition, vilket givit många reaktioner. Mats Knutsson i SVT kallar lagrådets sågning "monumental".)

Tillagt 31 mars: Den nya sajten Kvartal med Jörgen Huitfeldt (tidigare Studio Ett) har här en intressant diskussion i slutet av samtalet om denna komplicerade fråga, gymnasiestudieamnestin.måndag, mars 26, 2018

En fantastisk Småskola i Ljungsbro, Linköping!

Jag har idag haft förmånen att besöka Småskolan och Eraskolan i Ljungsbro.

Den startade 2011 i centrala Ljungsbro, nära Cloetta, i en 70-årig ärevördig skolbyggnad som har renoverats, lokalerna är öppna, ljusa och välventilerade, allt för elevernas, och lärarnas, bästa.

De som lånade upp pengar och tog risk och satsade för att deras egna, och många andras, barn skulle få en fin skolgång de 6 första viktiga åren, hade länge varit lärare i kommunala skolor men de stimulerades av utmaningen att driva en egen skola.

De heter Fredrik och Jessica Påhlsson och jag imponerades vid mitt besök storligen av vad de åstadkommit.

Idag har skolorna 115 elever och 23 anställda.

Det är max 20 elever i varje klass och det är oftast två lärare i varje klass. Ledordet för skolorna är Trygghet.

Skolorna ligger i Sverigetät vad gäller elevernas resultat, och det är lätt att förstå varför om man besöker dem.

Under mitt tvåtimmarsbesök mötte jag glada, harmoniska och frimodiga elever, och lärare, som tillsammans arbetade med olika uppgifter, ljudvolymen var låg och arbetsmiljön suverän.

Småskolan/Eraskolan vill växa och en ny skolbyggnad planeras, givet att verksamheten går med tillräckligt överskott, förutsättningarna är stabila och bankerna tror på affärsidén.

Allt detta är nog fallet, men ett bekymmer är givetvis de rödgrönas tveksamhet mot privatdrivna skolor och det riksdagsbeslut som man vill driva igenom och som närmast förbjuder överskott/vinst i skolverksamhet. Nog sagt om det.

En väl fungerande skola i Linköping med utmärkta resultat och fungerande metoder. Och med max 20 elever och oftast två lärare i varje klass.  Det låter omöjligt. Det borde gå back.

Vad har Corren, vår regionaltidning, skrivit om denna skola, som naturligtvis borde intressera andra skolor och kommuner och politiker osv.

Tja, jag hittar några artiklar. Rektor Fredrik, som vill förebygga problem och lösa dem, har blivit negativt uppmärksammad några gånger när han tagit tag i och lyckats lösa en krävande elevproblematik. Att ta sitt ansvar som skola och ställa krav i tidigt skede kan ge mothugg och kräver ofta mod och ledarskap. 

Skolinspektionen har granskat Småskolan/Eraskolan och inte funnit något att anmärka på vilket är ett högt betyg. Signalerna lyste grönt, inte gult eller rött!

Men jag hittar inte några reportage i Corren om hur väl skolan fungerar, hur väl man använder sina resurser för barnens bästa, vilken god start barnen får inför högstadiet, att resultaten är utmärkta, att svaga elever integreras i klasserna och också presterar bra, osv.

Jag hoppas att sådana reportage kommer. Som lyfter fram det som är positivt, och naturligtvis också sådant som kan förbättras.

Min egen uppfattning om vad som är grunden för att skolan ska fungera är att den ska ses som en av Sveriges viktigaste arbetsplatser, där arbetsmiljön för både elever och lärare måste vara minst lika bra som den vi kräver i arbetslivet i övrigt.

Många skolor i Sverige, och många lärare, gör ett väldigt bra arbete där studiemiljön är god och där man respekterar varandra och tillsammans skapar goda resultat genom uppmärksamhet och arbete. Skäggetorpsskolan, där Fredrik Påhlsson tidigare arbetat, är ett bra exempel på en stor skola som lyckas väl trots stora utmaningar.

Dessa skolor, där Småskolan/Eraskolan är en, måste mer än som görs lyftas fram som goda exempel som alla kan lära av. Av media, av skolvärlden, av kommuner och av skolinspektion och centrala skolmyndigheter.

Vi vet tyvärr också att det finns stora brister i alldeles för många skolor.

Rektor Fredrik pekar på en viktig brist, bristen på behöriga lärare. Siffrorna är förskräckande.

Idag utbildas 1.300 lärare om året.
Det finns 270.000 lärare idag, varav många (ca 40.000) inte är behöriga.
Behovet av lärare om 13 år är 187.000 nya., dvs mer än 13.000 behöver utbildas varje år...

Hur ska detta gå till? Jag vet inte men vi får i vanlig ordning lita på våra politiker...(jag är själv politiker men är lite ironisk här..).

Det måste också finnas bra VD:ar på skolorna, och bra rektorer/skolledare. Ibland i samma person. Och bra styrelseordföranden, vare sig det handlar om kommunala bildningsnämnder eller om skolföretag.

En larmsignal är att det är så påfrestande att vara lärare, eller rektor, idag att många hoppas av eller bränns ut. En rektor lär bara orka i ca 4 år, vilket är mycket illa.

Men hur kan det vara så, vi har ju skolinspektionen som kontrollerar skolorna. Tja, uppenbarligen har den inte lyckats stimulera goda exempel och förbättra där det inte fungerar.

20 % av de kommunala skolorna har aldrig haft besök av skolinspektionen. Övriga kommunala skolor får ett besök var 54:e månad..
Friskolorna kan skatta sig lyckliga, de får besök var 17:e månad...
(Dessa resultat gäller för skolor i Linköpings kommun).

(Jag är lite ironisk igen).

Rektor Fredrik är orolig att skillnaderna mellan skolors arbetsmiljö och resultat och lärarkvalitet kommer att växa, att situationen kan bli mycket allvarligare än den är idag.

Jag känner verkligen samma oro.

Statusen i läraryrket måste höjas, liksom lönen. Många nya skolor måste byggas. det behövs massor av nya lärare och rektorer som tillsammans med eleverna får arbeta i bättre arbetsmiljöer än som tyävrr är ett faktum i alldeles för många skolor. Och som kan vara kvar många, många år i sina funktioner utan att brännas ut.

Det behövs mycket arbete och många åtgärder innan skolan och dess elever och dess personal är där.

En väldigt viktig faktor är att ta vara på framgångsexemplen, föra ut dem och deras metoder och låta det påverka hela skolan. Börjar vi göra det mycket mer är skolan en god bit på väg.

Det är inte alltid man känner sig upplyft och förtröstansfull efter ett besök på en skola. Men det gjorde faktiskt jag idag, vilket nog märks på det jag skrivit.

Kommentera gärna om jag är rätt eller fel ute.söndag, mars 25, 2018

Grundlagsändringen ("Lexbase") åter till regeringen?


Tillagt tisdag 27 mars!
Jag skrev den 11 mars och i söndags den 25 mars med inriktning att grundlagsändringen ”Lexbase” borde återförvisas till regeringen. Idag svänger alliansen glädjande nog och vill just detta. Mycket positivt!


Jag skrev den 11 mars ett blogginlägg om den grundlagsändring som regeringen vill att riksdagen ska besluta om i maj som jag kallade "Lexbase - konflikt mellan yttrandefrihet och integritet".

Och jag skrev: ""Sammanställda uppgifter får publiceras för de med högst inkomster och förmögenhet i kommuner och i riket, men alltså inte sammanställningar av vilka som dömts för t ex grov brottslighet." 

Idag skriver Expressens chefredaktör Thomas Mattson på sin blogg detta, under rubriken 

"Grundlagsändringen blir en inskränkning av yttrandefriheten":"I maj ska riksdagen fatta beslut om en grundlagsändring som är olycklig och oroande. Tidigare stod alla partier bakom förslaget, men nu har Sverigedemokraterna svängt. Fler borde följa SD och rösta nej."

Jag vet att regeringen för sina förslag om grundlagsändring har stöd av en enig utredning där alla riksdagspartier satt med.

Ändå visar den växande och viktiga debatten om grundlagsändringen att förslagen kan ifrågasättas och kan behöva analysera, och diskuteras, djupare.

Jag som riksdagsledamot följer debatten noga och blir alltmer tveksam.

Är det verkligen nödvändigt att ändra grundlagen med ett riksdagsbeslut i maj, och sedan efter valet under vintern? Borde inte respekten för frågans vikt och komplexitet, och för den kritik som växer, föranleda en förnyad och djupare analys?

Kunde inte istället hela frågan återföras till regeringen som  under nästa mandatperiod (oavsett vilken regering som sitter) analyserar frågan djupare? Mer bråttom är det väl inte. Och grundlagsändringar, särskilt om de ifrågasätts, ska man tänka igenom noga. 


fredag, mars 23, 2018

Många dieselbilar kan förbjudas i stadskärnor

Regeringen föreslår att kommunerna ska ges möjlighet att införa miljözoner för bilar, så att t ex äldre dieselbilar inte ska få köras i stadscentra, ytill skillnad från bilar driva med el och förnybara drivmedel.

Lotta Gröning i Expressen redovisar effektivt argumenten emot, att det drabbar bilar som rätt nyligen var miljöbilar samt att det ger fördelar till de med resurser som inte bor på landsbygden. Robert Collin i Aftonbladet tror att MP tar sig vatten över huvudet. Expressen hyllar förslaget på ledarplats och kritiserar Collin.

Enligt uppgift ville socialdemokraterna undanta dieselbilar helt från att förbjudas, men MP vann dragkampen i regeingen. 

Det verkar finnas en klar majoritet i riksdagen för förslagen.

Motormännen och en del moderater är emot, samt SD och KD, verkar det.

Här en bra genomgång av Motormännen om bakgrunden och internationell utblick, och där Motormännen ändå verkar ha en viss acceptans..

Miljöpartiets trafikborgarråd i Stockholms stad redovisar argumenten för miljözoner där, om vilket alla partier lär vara överens.torsdag, mars 22, 2018

Komplicerat med rätt till gymnasiestudier

Mycket på grund av Sveriges då betydligt mer generösa regelverk relativt övriga EU-länders kom under 2015 35.000 ”ensamkommande” till Sverige, som alla uppgav sig vara barn under 18 år och sökte asyl. De utgjorde 40 % av alla ensamkommande till hela EU det året.

De lockades till Sverige mycket på grund av bl a våra regelverk, vi accepterade den ålder som man uppgav och man kunde snabbt ta hit sin familj.

Sverige skärpte plötsligt sina regler i november 2015, asylprövningen i olika instanser har tagit flera år, när så småningom kanske 9.000 fick avslag på sin asylansökan har de knutit många band med Sverige och med många som i tjänsten eller ideellt lärt känna dem.

Rörelsen ”#vistårinteut baserar sig på dessa, och de kräver att alla ska få uppehållstillstånd och så småningom medborgarskap.

Riksdagen har beslutat att den som går igenom gymnasium ska få stanna så länge det pågår, och regeringen, med stöd av V, föreslår nu att alla av dessa som kom före den 24 november 2015 och som på hel- eller deltid studerar på gymnasium ska få uppehållstillstånd till studierna är avslutade, några krav på att de ska ha klarat studierna finns inte.

Tre allianspartier och SD går emot detta p g av att det i praktiken är en sorts ”amnesti” som särbehandlar en grupp asylsökande gentemot andra.

Centerpartiet har krävt mer generösa regler än regeringsförslaget på några punkter och har fått gehör för det mesta.

Vi får många e-post från #vistårinteut som kräver att Centerpartiet ska stödja regeringsförslaget.

Det finns samtidig en kritik från de som vill avslå förslaget, som Expressen ger uttryck för i denna ledare.

Jag skrev på min blogg i januari, och på SvD Debatt, om min syn vad gäller Vägval i migrationspolitiken. Bl a hade jag synpunkten att om en sorts "amnesti" riktad till 9.000 ensamkommande som uppgivit sig vara barn under 18 år under 2015 skulle övervägas så borde den kopplas till att det vore en engångsföreteelse och att migrationspolitiken många år framåt måste harmoniera bättre med hur övriga EU-länder agerar.

Frågan är svår och komplex. Komplexiteten ligger i att först signalerar Sverige till asylsökande i EU att ”Kom hit, vi är ett välmående land med generösa asylregler.” Och 40 % av alla ensamkommande till EU 2015 lyssnar och tar sig långt norrut i Europa till Sverige. Då klarar vi inte av så många på ett bra sätt, de får vänta 2 år och mer på beslut och rotar sig under tiden i landet på olika sätt. Så Sverige har ett ansvar för detta, inte enbart de som sökt sig hit. Men visst, samtidigt ska migrationen vara reglerad och reglerna ska gälla lika för alla. Så frågan är inte enkel.

onsdag, mars 21, 2018

Trafikverket vill tvinga väg 801 i Söderköping att bli enskild, trots hårt motstånd.

Anders Åkesson, som är talesperson för Centerpartiet i infrastruktur- och trafikfrågor, slår tillsammans med Helena Lindahl, talesperson i näringspolitiska frågor, larm i ATL om att det kan finnas planer hos Trafikverket på att "privatisera" 2.000 mil allmänna vägar genom att de som bor längs vägen ska ta ansvar för den och betala en stor del av dess kostnader.

När Anders interpellerade infrastrukturminister Tomas Eneroth om detta den 20 mars gick jag oxå upp i debatten och redovisade ett aktuellt exempel från Östergötland och Söderköping på att detta redan är på gång.

Tidningen Land refererar debatten.

Det handlar om väg 801 över Göta Kanal och förbi Mariehof, en asfaltväg med mycket genomfartstrafik som går från länsväg 210 och till E22 där väg sedan leder vidare in på Vikbolandet.

Trafikverket driver frågan hårt, i samband med att E22 äntligen ska få en ny sträckning förbi Söderköping. (Sträckningen kan diskuteras, den skiljer Söderköping åt).

Trafikverket lär ha fått med kommunen på att denna väg inte längre ska vara ett allmänt ansvar utan att istället ansvar och skötsel och kostnader ska överföras till de 60 fastigheterna längs vägen. (se nedan, kommunen vill i skrivelser från april 2017 att vägen ska vara fortsatt statlig).

De boende längs vägen, med eldsjälarna Ingegerd och Hans Edman i spetsen, motsätter sig av all kraft, och med all rätt, detta men ännu har processen inte avbrutits.

De boende skulle alltså vid denna "privatisering" bli ansvariga för vägens kostnader och säkerhet, skulle själva få betala en betydande del, utse styrelse med stort ansvar osv.

Detta är rimligt vid vanliga enskilda vägar med liten trafik, men det kan inte vara rimligt när det handlar om en allmän väg som bekostats med allmänna medel sedan lång tid tillbaka, och där genomfartstrafiken är betydande.

Det är nu viktigt att kommunen stöder sina kommuninnevånare längs vägen, liksom Region Östergötland, länsstyrelse och förtroendevalda på olika nivåer.

Centerpartiet i Söderköping driver frågan med all kraft, centerpartiets regionråd Göran Gunnarsson följer frågan noga och gör allt som är möjligt för att  att Trafikverkets arbete i denna fråga ska upphöra och väg 801 alltså bestå som idag, och även jag är självfallet involverad.

Tillagt den 23 mars:

Jag har fått denna vänliga epost från Rickard Bardun och Johanna Grander från Söderköpings kommun som visar att kommunen sedan april 2017 tydligt slår fast att den vill att väg 801 ska vara fortsatt statlig (se nedan). Utmärkt.
Att trafikverket så hårt driver denna fråga i strid med både kommunen och de som bor längs vägen är högst anmärkningsvärt, inte minst sedan också ansvarigt statsråd i riksdagen nu förnekar att det finns privatiseringsplaner på Trafikverket samt därtill att dessa frågor ska lösas i samförstånd, typ.
Skulle Trafikverket i ett tidigare skede ha fått intrycket av att kommunen kunde acceptera detta kan det förklara en del.

"Hej

Frågan om ansvar och väghållning av väg 801 har diskuterats av bland annat av berörda men också i media under den senast tiden. Det har varit ett antal möten där denna fråga har varit en av flera som diskuterats, bland annat i ett möte där företrädare för Byalaget för väg 801 var med, inbjudna av landshövdingen och med LRF, Region Östergötland, Söderköpings kommun, Trafikverket, Göta kanalbolaget m fl.
Frågan är viktig.

Blogginlägget från den 21/3 innehåller felaktiga uppgifter som vi gärna vill korrigera:
Kommunen har varit mycket tydlig i åsikten att väg 801 ska vara kvar i statlig väghållning; detta i två olika skrivelser som skickats till Trafikverkets projektledare samt Trafikverkets regionplanerare (Dnr: KS2017-19 daterade 2017-11-10 samt 2017-04-24)
”Söderköpings kommun vill med denna skrivelse, som den politiska styrgruppens partier i Söderköping står bakom, återigen framföra invändningar mot den föreslagna indragningen av väg 801 i Söderköpings kommun. Kommuns bestämda uppfattning är att vägen ska vara statlig även fortsättningsvis. Väg 801 har en viktig betydelse för de lantbrukare och andra företagare som finns längs vägen och dess sidovägar. Vägen används även som transportväg mellan Söderköpings nordvästliga och nordöstra
delar. Kommunen ser det som olämpligt att ta över en öppningsbar bro på landsbygden, eftersom Söderköping är en relativt liten kommun med allt vad det innebär: begränsade resurser, ekonomi, kunskap och erfarenhet när det gäller mekaniska broar.”

Med vänlig hälsning,
Rickard Bardun, Förvaltningschef för Serviceförvaltningen och Johanna Grander, kommunens projektsamordnare för E22."tisdag, mars 20, 2018

Det katolska hatet mot rätt till dödshjälp

Frågan om en rätt till dödshjälp även i Sverige har varit laddad, medborgarna är positiva medan läkarkåren är delad och kyrkliga företrädare oftast emot.

Interpellationsdebatten nyligen med socialminister Strandhäll och tre riksdagsledamöter speglade läget rätt bra.

Debatten rör sig ändå framåt och har blivit respektfullare, och jag är övertygad om att frågan snart utreds så att denna frihets- och barmhärtighetsreform kan införas inom fem år.

Ett indicium på att denna utveckling är sannolik är motståndarnas allt mer desperata försök att misstänkliggöra och attackera.

En rad "experter skriver i SvD (tyvärr bakom betalvägg) och söker koppla ihop en strängt reglerad dödshjälp med ökad risk för självmord.

Som en reaktion mot denna svartmålning av "oregonmodellen" för dödshjälp, som finns och fungerar väl i ett antal delstater i USA, skrev läkaren Staffan Bergström tillsammans med en rad läkare, präster, författare och riksdagsledamöter från 7 riksdagspartier, med flera, en artikel/upprop som försvarar rätten till dödshjälp och "Oregonmodellen".

Läkaren Ingemar Engström skriver i sin rescension i SvD om den amerikanske läkaren Haider Warraichs färska bok "Den moderna döden" insiktsfullt om utvecklingen under 2.000 år och mer.

Mot denna insiktsfulla, vidsynta och resonerande artikel och bok  vill jag ställa en beklämmande och förfärlig krönika i den kristna frikyrkotidningen Världen Idag, av chefredaktören för Katolskt  Magasin Bitte Assarmo, som riktar en obarmhärtig kritik mot Uppropet.

Något mer fördomsfullt och fördömande och närmast hatiskt och personagreppsinriktat och så långt ifrån det kristna kärleksbudskapet man kan komma är svårt att tänka sig. Rubriken är "Skamligt när kristna tar strid mot livet"...

Jag låter några nakna ordagranna citat tala för sig själva:

"Att människor som kallar sig kristna sällar sig till dödshjälpslobbyn är minst sagt häpnadsväckande.
Bland de kristna undertecknarna av uppropet finns bland andra Tuulikki Koivonen Bylund, teologie doktor, och biskop emeritus Johan Unger, domprost emeritus. Men också profiler från andra samfund, och även mitt eget, Katolska kyrkan.
Genom sina namn bidrar dessa kristna inte bara till en uppluckring av människovärdet utan också till att måla en nidbild av dem som motsätter sig denna uppluckring.
Skamlöst skriver de under på det tendentiösa påståendet att det är en ”religiöst driven opinion” som motsätter sig dödshjälp."
"Att kristna tar strid mot livet, mot människovärdet – för döden och för att vårdpersonal ska tvingas ta människor av daga – det är ingenting annat än en skam. Och när präster och biskopar gör det borde det bli mycket kännbara konsekvenser."
Jag är själv kristen. Jag har liksom alla undertecknarna av Staffan Bergströms artikel en djupt humanistisk livssyn med oerhört respekt för människovärdet. 
Vi har landat i att individens yttersta vilja måste kunna respekteras vid svåra lidanden i livets slutskede, om man då vill dö/somna in något i förtid. Det handlar om individens frihet contra statens makt att allt bestämma och det handlar om barmhärtighet.
Jag respekterar de som har en annan uppfattning och jag respekterar också den Katolska Kyrkan, med traditioner från de första åren av vår tideräkning.
Jag beklagar djupt att ledande företrädare för denna kyrka kan smäda och förtala så som Bitte Assarmo gör i denna krönika. En ursäkt vore på sin plats, om inte från henne så ändå från t ex hennes kardinal.