onsdag, november 22, 2017

Nomineringstider! Videoklipp med min kandidatur till riksdagen!

Jag skrev bla här på bloggen i somras att jag åter kandiderar till riksdagen, och redovisade bakgrund och motiv.

Och jag har kommenterat utfallet av medlemsomröstningen, och valberedningens förslag.

På lördag 25 november har östgötacentern sin stämma för att fastställa bl a riksdagslistan, i Missionskyrkan i Linköping från kl 9.
Toppkandidaterna får tala för sig vardera en minut...

För att ge intresserade som inte deltar i stämman att ta del av mitt budskap så lägger jag ut ett videoklipp här på bloggen och på Facebook och twitter.

måndag, november 20, 2017

SMERs rapport stort steg framåt för att diskutera dödshjälp!

Jag har ett stort engagemang i frågan om en noga utredd rätt till dödshjälp när det är individens yttersta vilja vid svåra lidanden i livets slutskede.

Det är en svår fråga men jag är väldigt trygg i min uppfattning att Sverige bör, och inom ca 5 år kommer att, införa en sådan rätt, liksom allt fler länder i världen.

Här är en länk till ett blogginlägg där jag summerar mycket i frågan.

Våren 2016 hade jag en interpellationsdebatt med dåvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström som gav ett tydligt besked att SMER (Statens Medicinskt Etiska Råd) borde arbeta med frågan om dödshjälp.

SMER tog glädjande nog fasta på detta och har gjort en gedigen "kunskapssammanställning" (är jag säker på) om dödshjälpsfrågan i olika länder och om viktiga principfrågor kring den.

De presenterar idag sin rapport på Sveriges största debattforum - DN Debatt -, bara det en viktig signal om frågans vikt och aktualitet.

Här är länk till SMERs hemsida, där länkar finns till den 185-sidiga rapporten och till kommentarer från SMER och en sammanfattning av rapporten med frågor och svar.

Det är enligt min uppfattning alldeles uppenbart att SMERs kunskapssammanställning visar på vikten av att dessa angelägna frågor, om dödshjälp och om avvägningar mellan de faktorer som SMER lyfter fram, nu analyseras i en parlamentarisk utredning eller av en enmansutredning.

Jag är sedan några år med i styrelsen för den seriösa föreningen Rätten Till en Värdig Död, och självfallet är dagens Kunskapssammanställning från SMER en stor framgång för föreningens uthålliga och konstruktiva arbete med dessa frågor.

Jag kommer i närtid att interpellera socialminister Annika Strandhäll om detta.


onsdag, november 15, 2017

Statens "eviga" ansvar för hamnen vid Borghamn, Vadstena - Damberg svarar!

Staten, Kong Maj:t, åtog sig år 1842 (den 17 oktober) ett underhållsansvar "för all framtid" när man köpte hamnen, och byggnader i anslutning, av "Götha Canal Bolag".

Statens åtagande har sedan länge fullföljts av Domänverket och numera Sveaskog.

Nu avser Sveaskog att sälja hamnen.

Tre Vadstenabor, aktiva i Vadstenacentern, har ställt berättigade frågor till Sveaskog hur statens ansvar kommer att uppfyllas efter försäljning.

Jag menar att deras fråga är mycket relevant och har för egen del ställt den vidare till ansvarigt statsråd i regeringen, Mikael Damberg.

Hans svar har nu kommit, det är kort och det är intressant! (Se nedan).

Statsrådet utgår ifrån att Sveaskog ser över de avtal som gäller hamnen, bedömer om de fortfarande gäller och i så fall säkerställer att de fortsatt efterlevs alternativt förs över till en lämplig statlig aktör".

Jag och de tre Vadstenaborna, med Anders Agnemar i spetsen, gläds över den stora framgång som svaret innebär, vi välkomnar verkligen Mikael Dambergs klarspråk och vi hoppas att avtalet alltjämt gäller och ska följas av Staten, även efter en eventuell försäljning!

"Till riksdagen
Svar på fråga 2017/18:238 Sveaskogs ansvar för underhållet av hamnen i Borghamn av Staffan Danielsson (C)
Staffan Danielsson har frågat mig om jag anser att statens åtagande för underhållet av hamnen som Sveaskog äger i Borghamn fortsatt gäller. Frågan är ställd med anledning av att Sveaskog avser att sälja hamnen till en privat aktör.
Under den tid som Sveaskog ägt hamnen i Borghamn har bolaget bekostat såväl det löpande underhållet av hamnen som en omfattande renovering för tre år sedan. Jag kan därmed konstatera att Sveaskog tagit ansvar för statens historiska åtaganden för hamnen i Borghamn.
Regeringen har högt ställda förväntningar på att bolag med statligt ägande sköts föredömligt inom de ramar som lagstiftningen ger och i enlighet med ägarens långsiktiga uppdrag och mål.
När nu hamnen är föremål för avyttring har jag därför fullt förtroende för att Sveaskog ser över de avtal som gäller hamnen, bedömer ifall de historiska åtaganden som funnits fortsatt gäller i juridisk bemärkelse, och i förekommande fall säkerställer att de fortsatt efterlevs alternativt förs över till en lämplig statlig aktör.
Stockholm den 15 november 2017
Mikael Damberg"


 

Orimligt att ålder avgör "allt" vid asyl?

Jag har sedan april 2012 (på DN Debatt) ihärdigt argumenterat för att Sverige av rättssäkerhets- och rättviseskäl måste kontrollera åldern på de som söker asyl, när oklarhet råder och de asylsökande kan vara mellan typ 15 och 30 år.

Jag har skrivit en rad artiklar och blogginlägg, nu senast åter på SvD Debatt.

År 2015 valde 40 % (FYRTIO) av alla som uppgav sig vara ensamkommande asylsökande under 18 år till EU att söka sig till Sverige.

En viktig orsak var att Sverige sedan några år i praktiken godtog den ålder som den asylsökande uppgav, eftersom Migrationsverket givit efter för barnläkarnas bojkott och inte längre gjorde medicinska åldersbedömningar.

Givetvis ska både den som är 17 år eller 19 år och har asylskäl beviljas asyl. Men eftersom barn under 18 år får så mycket bättre förutsättningar än vuxna över 18 år så uppger "alla" asylsökande (som inte är lastgamla) som lytt sina smugglares instruktioner och kastat sina identitetshandlingar, eller inte haft några, att de är under 18 år.

De placeras då på HVB-hem, de får gode män och utbildning och de har mycket högre möjlighet att få PUT (permanent uppehållstillstånd) och att ta hit sina nära släktingar (fram till november 2015).

Skillnaden mellan att bedömas vara under eller över 18 år kan vara absurt stor. Jag hörde nyligen en uppgift om att ensamkommande asylsökande under 18 år från Afghanistan beviljas PUT till runt 82 %, medan de som efter medicinsk ålderskontroll bedöms vara över 18 år bara beviljas PUT till 6 %..

Detta är absurt och orimligt. Rimligen borde barn ha en positiv särbehandling, absolut, men nog borde t ex det vara en glidande skala mellan 15 år och 21 år där fördelarna med att vara barn successivt minskar till att slutligen omfattas av regelverken för vuxna. Jag inser att nuvarande knivskarpa gräns följer av FNs definition av "barn". Jag menar i så fall att även FN borde överväga att göra definitionen mera flexibel, med fortsatt starkt skydd för de som är barn men där 18-årsgränsen skulle kunna ha ett övergångsintervall på något sätt.

Dessutom! Idag är det så att när Migrationsverket beslutar om asyl eller ej till en asylsökande så utgår man ifrån den ålder som den asylsökande bedöms ha när beslutet fattas. Det vill säga, om någon som kom till Sverige och sökte asyl när hen var 16,5 år, och där Migrationsverket efter 1,6 år fattar beslut, så behandlas den asylsökande som vuxen, inte som det barn hen var när asylansökan inlämnades.

Detta anser jag vara principiellt mycket tveksamt, eftersom det innebär att ju längre staten väntar med att fatta beslut så kommer alltfler att bedömas som vuxna och inte som de barn de var när de kom till Sverige. Det som delvis kan försvara detta är de uppgifter som finns att säkerhetsmarginalen vid medicinsk åldersbedömning avses vara 1-2 år. Här råder dock osäkerhet och skilda uppfattningar.

Den asylsökande har dock anledning att anta att hens asylansökan prövas efter ålder vid ankomsten till Sverige, och inte ålder 1-2 år senare när myndigheten hinner pröva ansökan. Det är knappast rimligt att staten kan kraftigt öka avslagsprocenten genom att skjuta beslutstidpunkten långt framåt.

Tillagt 16 nov; Expressen skriver om amnesti. 4 miljöpartister kräver i Sydsvenskan en "amnesti", och replikeras av en liberal.

måndag, november 13, 2017

Göran Persson och Staffan Danielsson överens! Om tiggeriet.

Jag har respekt för statsminister emeritus Göran Persson. Han var en skicklig politiker i mittenfåran i svensk politik. Han samarbetade med Centerpartiet om att sanera Sveriges ekonomi efter 1980-talets (s)venska utsvävningar. Och han har ett hjärta för det svenska jordbruket. När vi i LRF lyckades få upp viktiga frågor (t ex dieselskatten) till statsministern så blev besluten oftast bra!

Göran Persson vågar också ofta tala klarspråk, vara tydlig. Det leder ofta till stark kritik, men det kan också påverka sakfrågan i den riktning han vill.

Sverige har idag fler som tigger utanför butiker och på gator över hela Sverige sedan 1700-talet, kanske.

Jag har tidigare här på bloggen, och i andra sammanhang, givit uttryck för min uppfattning, att kommunerna borde ges möjlighet att reglera, och även förbjuda, om man så beslutar, tiggeri.

Jag har nog tagit intryck av Göran Persson, kanske är han orsaken till att jag vågar ta tydlig ställning trots alla viskningar bakom ryggen att "så kan man ju inte tycka".

Skulle 7 partier försvara ett fortsatt tiggeri som 7 partier gjorde vad gäller migrationen för 4-5 år sedan, trots att i båda fallen en förödande stark majoritet av befolkningen tycker annorlunda, skulle resultatet bli att det åttonde partiet än en gång skulle bjudas på ett antal opinionsprocent av de övriga. (jo, jag vet att det kanske "bara är 5-6 partier som vill ha det som det är, men ändå).

Jag begriper inte klokskapen i detta.

Jag tror att detta blir en av valfrågorna. Det handlar "bara" om 4-5.000 som tigger men alla påverkas av det och ser också en del av misären och utnyttjandet och kriminaliteten som tyvärr följer i spåren.

Liberala Expressen skriver en en gång om detta, i en ledarkrönika. 

onsdag, november 08, 2017

Krav och eko vill bestämma över jordbruket

Inte nog med att KRAV och Ekologiska Lantbrukarna, som arbetar mycket nära LRF, anser att den egna odlingsformen är överlägsen det svenska jordbruket i övrigt och att alla lantbrukare snarast borde bli Kravgodkända. 
Man driver också av all kraft opinion för hur regeringen ska förhandla i EU, och bestämma i Sverige, vilka bekämpningsmedel som ska få användas i det jordbruk som man vänder sig från.
Jag anser att Sverige har två goda miljökoncept i sitt jordbruk, med lite olika för-och nackdelar, det vanliga miljövänliga jordbruket och det organiskt/biologiska som kallar sig ekologiskt.
Jag respekterar dem båda och alla svenska bönder! 
Och detta trots att ekojordbruket genom dispenser och undantag använder en hel del utsäde, stallgödsel, köttmjöl och halm mm från det jordbruk som man tar så avstånd från.


http://www.gp.se/nyheter/debatt/unik-chans-att-fasa-ut-gifterna-i-jordbruket-1.4807736d

Magnus Ek etta på riksdagslistan i Ög, Grattis!

Jag gratulerar varmt Magnus Ek till att toppa nomineringskommittens förslag till riksdagslista för Östergötland. Magnus är en mycket lovande politiker och gör ett utmärkt jobb som ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund.
Jag har haft förmånen att toppa östgötalistan 2006 och 2010 men 1998, 2002, 2014 och nu förmodligen 2018 har jag varit tvåa efter mycket duktiga Ekar! Så jag är van!
Vi får se hur listan slutligt fastställs av nomineringsstämman den 25 november men skulle det bli som förslaget tycker jag det ser bra ut, en 23-åring som kan matcha moderaternas 22-åriga tvåa, en erfaren 70-åring (27 % av väljare är över 65..) och en Birgitta Gunnarsson med stor kapacitet och förtroende från västra länsdelen.
Hade jag inte haft förmånen av en god hälsa och ett fortsatt brinnande politiskt engagemang och intresse, och styrkan i min erfarenhet, så hade jag ju inte kandiderat igen.
Nu gör jag det och jag kommer givetvis att ge järnet för att östgötacentern ska få så många röster som möjligt, och för att förhoppningsvis lika många eller fler ska kryssa mig som i valet 2014, 12 %.


Magnus Eks foto.

söndag, november 05, 2017

Grotesco om asyl - genial eller banal..?

Grotescos halvtimmesmusical om flyktingkrisen har rosats från alla läger som genial och det bästa som visats i svensk TV, typ.
Jag vet inte det, jag.

Det här är de centrala meningarna, som jag uppfattade det:

"Ge upp humanismens åsiktskorridor, som säger varje människa är lika mycket värd.

Då är det dags att vända kappan efter vinden.., så vår välfärd får vara intakt, så jag får behålla min makt."

Låt mig problematisera:

"Humanismens åsiktskorridor" har alltså fallit, nu får de som inte fått säga att människor har olika värde åter göra det..?

Aha, det var en fin åsiktskorridor  under ett antal år som borde varit kvar? 

Nu är det dags att "vända kappan efter vinden"..., i klartext att lyssna till den folkopinion som i flera år sagt att Sverige måste anpassa sina asylregler i EU-riktning.

Så att jag får behålla min makt.., Jovisst sitter S/MP- regeringen kvar. 

Hade man inte lyssnat till folkopinionen och tvärvänt så hade man säkert fallit. Vem hade kommit istället, då ? 

Förmodligen någon som hade fört ungefär samma tvärvända politik, skulle jag tro. Eller ännu mer skärpt.

I en demokrati spelar faktiskt folkopinionen roll. 

Visst kan man kritisera dem som för en politik tvärtemot den som man anser vara rätt och riktig. 

Och som länge fördömde den politik som kanske var oundviklig på grund av verkligheten, ett litet EU-land kanske inte kan avvika så mycket från övriga EU-länder i sina migrationsregler vid stora flyktingsströmmar.

Kritiken skulle dock lika väl kunna riktas mot att regeringen inte tidigare hade analyserat verkligheten och anpassat i EU-riktning, vilket kanske gjorde tvärvändningen ofrånkomlig? 

Summering. Visst har Grotesco en stark poäng om tvärvändningen. 

Därifrån till att säga att den inte var nödvändig, är en annan sak. Kritiken kunde lika gärna riktas mot den passivitet som gällde  i flera år dessförinnan.

Därtill är det trist att medan åsiktskorridoren sakta pulvriseras försvara den som varande nödvändig för att upprätthålla humanismen och tron på människors lika värde. Humanismen och människor lika värde är de allra flesta överens om, som väl är, även vi några stycken som försökte göra våra röster hörda medan åsiktskorridoren låg tung över oss.

Se gärna på SVT Play och bedöm själv!

fredag, november 03, 2017

Dramatik i Nordiska Rådet i Helsingfors!

Jag har nu varit Centerpartiets representant i Nordiska Rådet i 2 år. Mycket intressant och givande. I Hållbarhetsutskottet och från årsskiftet i Presidiet.

Det nordiska samarbetet är hetare än på länge och ligger i tiden. Mycket förs också framåt, t ex det outtröttliga arbetet på att minska antalet gränshinder av alla de slag så att den fria rörligheten i Norden verkligen ökar och inte begränsas, vilket ju skett genom gränskontroller vid t ex Öresund och mellan Danmark-Tyskland.
Det var en stor framgång när Mittengruppen på Centerpartiets förslag (Centerpartiet ingår i Mittengruppen med centerpartier, liberaler, gröna och kristdemokrater) fick Nordiska Rådet att ställa sig bakom att den fria rörligheten ska upprätthållas och att överväger en regering gränskontroller ska överläggningar först ske med övriga nordiska länder så att samsyn kan mejslas fram.

Viktiga punkter på Nordiska Rådets session denna vecka i Helsingfors var naturligtvis toppmötet med Nordens statsministrar samt rapporterna och diskussionerna med utrikesministrarna och de nordiska
samarbetsministrarna.

Många intensiva diskussioner fördes och många goda framåtsyftande beslut togs för att föra det nordiska samarbetet framåt, t ex om att i alla nordiska länder ska man kunna se varandras Public service TV-kanaler ( ta bort geoblocking), och fiber ska byggas över hela Norden.
 

Jag är glad på fotot eftersom Mittengruppens arbete för att ena Nordiska Rådet i fråga om officiella språk och arbetsspråk i Rådet, som riskerade att avgöras i osämja, slutade med en konstruktiv kompromiss i god nordisk anda!

Jag själv och Mittengruppen hade stor del i att de låsta positionerna ifråga om finskans och isländskans ställning och användning i Nordiska Rådet löstes upp genom att vårt förslag ledde till att beslut dels togs om förbättringar för dem vad gäller översättning och tolkning samtidigt som knäckfrågan, hur språken ska användas praktiskt i Rådet, återremitterades för beslut nästa höst vid sessionen i Oslo.

Jag menar att Rådet då måste ha enats, och jag är övertygad om att så kommer att ske.

Här är mitt inlägg för Mittengruppen i debatten inför det enhälliga beslutet, som alla ställde sig bakom med stor lättnad.

Här skriver Vasabladet, här skriver GöteborgsPosten, här skriver Arbetarbladet i Finland, här skriver Expressen från debatten med statsministrarna, Yle nyheter skriver här och här, UUsi Suomi skriver,
Norrköpings Tidningar skriver på ledarplats.

Mitt inlägg i debatten;

"Jag ska säga några ord för Mittengruppen.
Självfallet är alla nordiska språk lika mycket värda. Samtidigt måste vi i Nordiska Rådet av praktiska skäl ha en arbetsordning som reglerar hur vi använder, översätter och tolkar dem.
Det var ledsamt att åka hit till Helsingfors och behöva tänka på två olika förslag i en grundläggande fråga som verkligen förtjänar samsyn.
Mittengruppen har inför sessionen arbetat för att få fram en lösning som säkerställer de praktiska reformer som de båda utsända förslagen är överens om, men som samtidigt lämnar öppen frågan om hur arbetsordningen ska utformas så att den eftersträvade, och nödvändiga, samsynen kan finnas.
Mittengruppen gläds över att Nordiska Rådet har visat sin konstruktivitet genom att möta förslagen från Finland och Island med konkreta förbättringar. Vi är också övertygade om att Nordiska Rådet kommer att enas om hur vi av praktiska skäl ska utforma arbetsordningen för våra språk i Rådet. Något annat skulle självfallet vara ett allvarligt misslyckande.
Det är med glädje som jag för Mittengruppen yrkar bifall till det nu framlagda kompromissförslaget."


lördag, oktober 28, 2017

Christina Rogestam, Staffan Danielsson, asyl och amnesti

Christina Rogestam kommer inte bara från min grannsocken, hon är tidigare bl a riksdagsledamot (C) och f.d GD för invandrarverket och f.d ordförande för Seniorerna (SPF).

Hon skriver nu en debattartikel i SvD som visar att vi resonerar lika i mycket på migrationsområdet.

1. "Det fanns goda skäl för att göra en skärpning. Inget land kan i längden mäla ut sig och driva en annan politik än övriga EU. Det sänder signaler ut i världen. Signaler som inget land kan stå för i längden." Skriver Christina Rogestam.
Så sa också jag från redan 2012, ungefär, fast inte lika långtgående. Jag sa att Sverige måste anpassa sina migrationsregler i EU-riktning. För det beskylldes jag som brunfärgad och ibland som rasist.
Idag går de flesta partier längre än jag gjorde. Jag är en varm humanist och gläds nu åt samsynen med Christina Rogestam.

2. Även jag, liksom Christina Rogestam, lider med de ensamkommande som genom vår signalpolitik lockades till Sverige 2015 (40 % av alla till EU valde Sverige) och trodde på asyl. Då kontrollerades inte ålder och skärpningen av regelverken gjordes november 2015.
De har varit flera år i Sverige och fått starka band här med många som arbetar för dem både i tjänsten och ideellt. #vistårinteut#.

Jag förstår den djupa besvikelsen eller desperationen hos den mindre del av dem som inte ges asyl. Och det är svårförståeligt varför inte de som kom till Sverige före sin 18-årsdag behandlas som barn i asylbeslutet. Om staten kan dröja med att behandla asylansökan så att de under tiden blir vuxna, förtar ju inte detta det faktum att de sökte asyl här som barn.

Vad jag förstår vill nu Christina Rogestam precis detta, att de som kom 2015 ska behandlas efter den ålder de hade då. Här tänker vi alltså i samma riktning.

Jag har däremot en större tilltro till de medicinska åldersbedömningarna, även om säkerheten kan ha försämrats något när den oprövade knäledsröntgen ersatte den beprövade handledsröntgen, i båda fallen tillsammans med tandröntgen. Att 83 % av de ca 5.000 som nu har kontrollerats visade sig vara runt 19-20 år istället för under 18, med de säkerhetsmarginaler som tillämpas, visar att min bedömning torde stämma rätt bra, att 30 % och mer av de som det senaste decenniet sökt och i många fall givits asyl som barn under 18 år istället har varit vuxna män mellan 20 och 30.
 

tisdag, oktober 24, 2017

Jordbruk är livsnödvändigt, inte miljöfarligt! IP-debatt.

Jag har i flera år skrivit motioner i riksdagen, samt interpellerat landsbygdsministern, att jordbruket i miljöbalken, och andra sammanhang, inte borde klumpas ihop som "miljöfarlig verksamhet" tillsammans med gruvindustri, tung kemisk industri, oljeindustri, pappersindustri osv utan istället åsättas en egen beteckning, förslagsvis livsnödvändig verksamhet. I andra hand vore miljöpåverkande verksamhet klart bättre än miljöfarlig.

Magnus Oscarsson interpellerade förra veckan landsbygdsministern på samma tema. Jag gick givetvis upp i debatten med miljöministern, som tyvärr var oförstående. Däremot var det givetvis bra att hon hyllade Sverige bönder i tydliga ordalag.

Må droppen urholka stenen.

lördag, oktober 21, 2017

Ung och gammal till riksdagen i Östergötland (C)?

Jag är drygt 70 år, det erkännes. Liksom att jag sedan i juni tydligt deklarerat att jag är beredd att satsa på ytterligare 4 år i riksdagen, om jag har centermedlemmarnas förtroende (och i valet väljarnas). Min hälsa är god, mitt politiska engagemang är oförändrat starkt och jag upplever att min erfarenhet är en tillgång. (för mig, absolut, och kanske för andra).

Det är alldeles utmärkt att vi är många goda kandidater som vill stärka Centerpartiet på en stark riksdagslista för Östergötland.

Och likaså att ungdomen stormar fram, mycket bra!

Men både unga och äldres erfarenheter behövs i riksdagen. En liten del i mitt val att ställa upp är att det finns en hel del yngre i riksdagen (bra!) men allt färre äldre, kanske ingen över 65 år i Centerpartiets riksdagsgrupp efter valet 2018. Så kan det givetvis bli, varje distrikt fastställer sina riksdagslistor helt oberoende av varandra, som det ska vara.

Medlemsomröstningen i Östergötland är nu klar, jag är glad över ett fortsatt starkt förtroende och jag gratulerar varmt CUFs ordförande Magnus Ek, från Valdemarsvik, som fick flest poäng samt Muharrem Demirok och Karin Jonsson som också ligger i toppen, samt Birgitta Gunnarsson och Lars Vikinge med goda resultat och många fler.

Detta säkerställer att Östergötland också i nästa års val får en stark riksdagslista med god bredd, utmärkt. Det kan bidra  till 2 riksdagsmandat för Centerpartiet, som vi alla på listan ju kommer att göra vårt yttersta för!

Valberedningen kommer snart att lägga sitt förslag till riksdagslista och sedan kommer nomineringsstämman att slutligt fastställa den lördagen den 25 november. Valet är den 9 september 2018!

tisdag, oktober 17, 2017

Medmänsklighet och avstånd

Det som bekymrar mig i migrationsdebatten i Sverige är det oerhört stora fokus som läggs på dem, flyktingar och ekonomiska migranter, som haft resurser och mod att ta sig hit, medan vårt fokus på den väldiga majoritet av de allra svagaste som är kvar i närområdet och i flyktingläger under ofta eländiga förhållanden faktiskt är så litet. Jag förstår det naturligtvis, det är så mycket närmare att ha en medmänniska bredvid sig än att hen finns 400- 500 mil bort eller mer.

fredag, oktober 13, 2017

Klargörande ip-debatt om Systembolaget. Styrelsen och socialministern visste..

Jag diskuterade idag det famösa agerande från Systembolagets styrelse och VD genom att i annonser och brev till Sverige alla riksdagsledamöter ge direktiv till hur reglerna för bolagets verksamhet ska utformas, med ingen öppning för gårdsförsäljning på några få vingårdar.

Socialministern informerade om att hon vid ett möte med Systembolagets styrelse och ledning den 11 september fick information om att man skulle genomföra externa opinionsaktiviteter. Alltså är annonser och VDs brev förankrade i Systembolagets styrelse, och har även rapporterats till regeringen i samtal med ministern.

Socialministern ansåg att detta agerande i ett statligt ägt bolag, att driva opinion i politiska frågor om sin egen verksamhet, är fullt i sin ordning.

Med samma passivitet skulle alltså t ex ÖB kunna driva opinion för ett svenskt medlemskap i NATO, och enligt ”Strandhälldoktrinen” skulle regeringen passivt låta detta ske utan att ingripa.

Jag anser det sensationellt att regeringen anser att statliga bolag, och myndigheter, antar jag, ska kunna tolka sitt uppdrag så att man skriver sina uppdragsgivare på näsan i annonser och brev hur reglerna för den verksamhet de är satta att sköta ska utformas. Det är en himmelsvid skillnad mellan att föra fram detta i remissvar och dylikt, eller att göra det i en kraftfull opinionsbildning så som skett.


Jag tycker att det borde finnas skäl för KU att granska detta.

söndag, oktober 08, 2017

Beröm från Ledarsidorna, Johan Westerholm

Den socialdemokratiske fritänkaren Johan Westerholm driver den intressanta bloggen Ledarsidorna med enligt uppgift 450.000 besök per vecka. Den finansieras i hög grad av de som läser den.

Teologen med mera Ann Heberlein, nu riksdagskandidat för moderaterna, skriver krönikor där, här om extremism, enligt henne ett existensiellt problem där ideologier betyder mycket.

I en personlig kommentar skriver Johan Westerholm att Heberleins artikel inte varit möjlig att skriva för ett år sedan. Han nämner också Magnus Norells bok Kalifatet samt 6 andra personer  som genom folkbildande arbete har bidragit till att förändra debattklimatet och bidragit till att Johan Westerholm börjat intressera sig för frågor kring migration.

Jag ingår bland de 6 nämnda personerna tillsammans med SvDs ledarskribent Per Gudmundsson samt 4 modiga utlandsfödda kvinnor; Merit Wager, Hanna Gadban, Sara Mohammad och Nalin Pekgul.

Jag är hedrad över att omnämnas av Johan Westerholm och har stor respekt för de som jag nämns tillsammans med.


torsdag, oktober 05, 2017

Mina 26 + riksdagsmotioner sept 2017

Mina riksdagsmotioner september 2017

Jag lägger en del energi på att ta fram motioner i mindre och större frågor som jag vill lyfta fram för diskussion i riksdagen och dess utskott.

Visserligen avslås de oftast, men utskotten tvingas motivera sig och ibland tar regering eller riksdag intryck.

Jag har länge motionerat om att den byråkratiska och orättvisa TV-avgiften ("public service”) borde ersättas av en avgift på skattsedeln, vilket nu verkar bli fallet.

Jag har också länge stridit för att det uttryckligen skulle bli förbjudet att sms:a eller använda telefonen i bilen utan handsfree, vilket också nu är på g.

Likaså kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning.

Rätten till dödshjälp är en annan, svår fråga, som alltjämt är tabu men där jag är övertygad om att en noga reglerad rätt kommer att införas inom 3-5 år, typ..


Förra året lade jag fram de här motionerna.

Detta är de flesta av årets motioner:3. Utred vin och öl i livsmedelsbutiker och lanthandel på landsbygden.
11. Körduglighet och brister i synfältet.

12. Enklare körkortsprov.

21. Fingeravtryck och ansiktsidentifiering.

22. Garantipension och vanlig pension.

23. Stångådalsbanan, Tjustbanan och riksväg 35.

24. Arbetsmiljön i skolan.

25. Skrotningspremie för gamla bilar.


tisdag, oktober 03, 2017

Arla; Välj ekomjölk och gör skillnad..

Arla annonserar på en helsida i Corren, dominerande tidning i Östergötland. Och säkert över hela landet.

"Det spelar jättestor roll för mig vilken mjölk du väljer" är rubriken.

Och sedan bl a: "Runtom i Sverige ställer fler och fler av våra gårdar om till ekologiskt jordbruk. På en ekologisk Arlagård odlar man utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och mer än hälften av kornas foder ska odlas på den egna gården.Korna får också gå ute och beta längre. Det bidrar i sin tur till öppna landskap och biologisk mångfald.
Du kanske tänker att ditt bidrag är en droppe i havet men genom att välja Arlas ekomjölk är du faktiskt med och gör skillnad. Ju fler som väljer Arlas ekomjölk, desto fler bönder kan ställa om till ekologiskt jordbruk. Och varför det är så bra - ja, det vet du ju redan om du har läst ända hit".

Världens bästa vanliga miljöjordbruk är naturligtvis inte alls lika bra, det nämns bara som underförstått att ska väljas bort. Jag inser naturligtvis att Arla ska vara med och tillgodose den växande ekomjölksmarknaden. Min uppfattning är dock att Arla, och LRF, och riksdag och regering, ska respektera både svensk ekomjölk och den vanliga, dominerande, svenska miljömjölken. Ska det vara så svårt?

Eller är det som Arlas annons ju innebär? 
Alla borde välja ekomjölk och ingen världens bästa vanliga miljömjölk? 
Min uppfattning är att mat från det svenska jordbruket är världsklass, både från det vanliga  miljövänliga jordbruket och från ekojordbruket som är två utmärkta och rätt likvärdiga alternativ, med lite olika för- och nackdelar. Det ena kostar 25-60 % mer i butiken och uppbär betydligt mer statligt miljöstöd,  all respekt för de som väljer det ena eller det andra.

Arlas annons pekar i en enda riktning. 
Visst måste man vara tydlig i annonser. Men när en annan annons någon gång kommer om att världens bästa miljömjölk kommer från Sveriges Bönder, hur trovärdig kommer den då att vara...?

Arlas annons ligger i linje med den världsbild som MP i Halland (och Sverige) har.

måndag, september 25, 2017

Liberala FDPs tuffa migrationspolitik

Det tyska valet gav dramatiska förändringar. De regerande stora partierna kristdemokraterna (CDU/CSU) och socialdemokraterna (SPD) minskade med 8,5 procent respektiva 5,2 procent, tillsammans med nära 14 procent.

Det har innan valet sagts att Merkel lyckats hålla ställningarna rätt bra i folkopinionen trots kritiken mot henne för att ha underskattat flyktingkrisen. Detta stämde alltså inte, valresultatet är det näst lägsta för CDU och det lägsta för SPD.

Vinnarna är istället det invandringsfientliga Alternativ för Tyskland (AFD) och de liberala Fria Demokraterna (FDP) som ifrån samma utgångsläge (4,7 procent) ökade med nära 8 respektiva 6 procent.

FDP halverades för något val sedan och är nu tillbaka på fornstora höjder.

AFPs uppgång beror uppenbarligen på en ökande oro för migrationen och för problem kring den som ännu inte bemästrats.

Men hur kan då FDP i ett sådant opinionsklimat mer än fördubblas?

En faktor torde vara att man för att vara ett liberalt parti har skärpt sin migrationspolitik kraftigt.

FDPs ledare Christian Lindner presenterade i Berlin den 11 september ett "positionspapper" om "invandrings- och flyktingpolitiken".

Jag översätter från en artikel på nätet i Welt, N24:

"Lindner har krävt att migrationspolitiken växlar från en kaotisk invandring till en ordnad strategi.
Humanitet måste förenas med arbetskraftsinvandring.

FDP vill skilja mellan invandrare och asylsökande. Krigsflyktingar ska ges ett tanionellt övergående humanitärt skydd, vars längd beror på hur länge krigen varar.

För männsikor, som p g av krig bott flera år i Tyskland och som har integrerat sig väl, vill de fria demokraterna (FDP) möjliggöra att de blir reguljära invandrare med uppehållstillstånd.

FDP vill skilja de olika slagen av invandring åt. FDP anser att döden i medlehavet på illegala flyktvägar måste komma till en ände.

FN måste inom ramen för sin flyktingtinghjälp inrätta uppfångsningsläger i Afrika varifrån flyktingar kan ansöka om asyl i europeiska länder.

EUs gränsagentur Frontex ska ges utvidgade rättigheter och bli en övernationell organisation. Utifall en ny invandringsvåg som 2015 skulle komma ska även den nationella gränsbevakningen byggas ut".

FDP har därför likt Centerpartierna i Finland och Norge och Danmark (Venstre) en restriktiv migrationspolitik mer inriktad på arbetskraftsinvandring till skillnad från svenska Centerpartiets mer generösa politik tillsammans med t ex danske Radikala Venstre och norska Venstre och Svenska Folkpartiet i Finland och väl även Liberaldemokraterna i Storbritannien.
söndag, september 24, 2017

MP i Halland sätter ekomat från hela världen före närodlat från Sverige.

I Hallands Nyheter har lokala miljöpartister och centerpartister rangordnat miljövänlig mat. Elisabeth Falkhaven, gruppledare för Miljjöpartiet i Halland anser att det är som att jämföra "äpplen med torv" när man jämför ekologisk mat med närodlad. Hon rangordnar olika inköpsval, allt ekologiskt från hela världen kommer före närodlat och svenskt som hon placerar långt mer på plats 5 och 6 precis före "varsomhelstodlat".

Stefan Bengtsson är inte lika inskränkt förespråkare av enbart ekologisk mat även om han i sin rangordning för region Halland också placerar ekologiskt från Halland på första plats och svenskt ekologiskt på tredje plats. Mat från Halland placerar han på andra plats och mat från Sverige på fjärde plats.

Min slogan är att vill man handla miljlvänligt ska man köpa närodlat från Sverige förre ekologiskt från hela världen.
Jag dömer inte ut ett av världens mest miljövänliga jordbruk, det svenska, som sämre än än vare sig ekologiskt från hela världen, som MP Halland upprörande nog gör, eller som sämre än svenskt ekologiskt.

Min uppfattning är att det svenska jordbruket ligger i täten i världen vad gäller resurshushållning och miljö- och djurskyddsvänlighet. Både det vanliga miljövänliga jordbruket som står för över 90 procent av produktionen, och ekojordbruket, är två mycket bra och jämbördiga miljöalternativ, med lite olika styrkor och svagheter.

Så den rangordning jag anser riktig är alltså

1. Närodlad mat från Sverige, vanlig miljövänlig eller ekologisk.

2. Importerad mat, där säkert ibland ekoalternativen är att föredra eftersom användningen av kemiska bekämpningsmedel i de vanliga jordbruken oftast är betydligt större och med medel som inte är tillåtna i Sverige. Man bör dock veta att det även i ekojordbruken används bekämpningsmedel och att certifieringskontrollen ibland är sämre än i Sverige

Jag är upprörd över att Miljöpartiet i Halland så nedvärderar mat från det svenska jordbruket, och över att så många kommuner i Sverige anser det t ex självklart att de äldre på äldreboenden ska ha ekomat som är 25-60 % dyrare utan att efterfråga det, medan det som de efterfrågar, bra husmanskost från Sverige serveras allt njuggare.

Här några blogginlägg där min analys framgår, för de som är intresserade! Och ett sista här!Bortgifta, slöjtvång, hedersförtryck -Fiasko!

17 elever saknas i Linköpings grundskolor efter sommarlovet. Borta. Man misstänker att många av den kan vara bortgifta som mycket unga, föräldrarna bestämmer. 
1600 barn och unga i Linköping lever i en hedersstruktur med hot om förtryck och/eller våld. Små flickor, en del i femårsåldern, skicka till förskolan täckta av slöja. 
Förr kunde tjejer ta av slöjan under skoltid men idag behåller alltfler flickor slöjan på eftersom de omges av syskon, kusiner, eller andra som bevakar hur de beter sig utanför hemmet.
Sverige och Linköping 2017. Fullständigt oacceptabelt. Jag håller med Daniel Andersson, (L), att religiösa symboler ska inte finnas i skolan, framförallt inte om de också begränsar rörelsefriheten och framhäver flickors underordning av män och "farliga"sexualitet.
Det måste också vara nolltolerans mot "hedersförtryck" i alla former, att det som nu kan pågå över hela Sverige utan att stoppas är är ett fiasko för oss alla och främst för oss politiker. 
Håller du inte med? Tala i så fall gärna om varför. fredag, september 22, 2017

IP - Systembolagets omdömeslöshet om gårdsbutiker för vin

Tillagt den 1 oktober: Här den slutliga interpellationen till näringsminister Mikael Damberg.


Systembolaget annonserar över hela landet för att påverka riksdagen om vingårdarnas vin ska få säljas i gårdsbutiker. VD Magdalena Gerger skriver brev till folkets företrädare i riksdagen och talar om vad de ska göra. Detta ska inte ett statligt bolag och dess ledning ägna sig åt, det är omdömeslöst och fel.
Jag interpellerar nu socialministern och regeringen om detta, och om vilka åtgärder som ska vidtas (hoppas jag) så att detta inte upprepas.

Interpellation till socialminister Annika Strandhäll

Ska Systembolaget krossa små gårdsbutiker
Frågan om även Sverige, som Finland och hela Europa, ska ge möjlighet för några vingårdar och hantverksölproducenter att sälja sina produkter i gårdsbutiker borde vara självklar i ett liberalt land som Sverige. Tyvärr är så inte fallet idag.
Några av de berörda små företagarna skriver mycket sansat i tidningen Land Lantbruk:
”Vi är för Systembolaget och anser att det har en viktig uppgift, och vill gärna fortsätta att sälja våra produkter där. Gårdsförsäljning är ett komplement i liten skala men viktigt för vår utveckling (50 vingårdar), även för att marknadsföra oss internationellt.
Vårt grannland Finland har haft gårdsförsäljning av fruktviner i många år, samtidigt som landet har ett detaljhandelsmonopol. Man kommer nu även att utvidga gårdsförsäljningen till hantverksöl.
Vi kan som små producenter bara se på när stora kvantiteter alkohol förs in i Sverige bakvägen genom gränshandel medan vi själva inte får sälja ens marginella kvantiteter från våra gårdar. Vi begär ingen särbehandling, bara schyst behandling.”
Jag anser att det borde vara självklart att Sverige skulle tillåta gårdsförsäljning som t ex Finland. Motståndarna till detta är livrädda för EU och tror att det skulle hota Systembolaget, vilket det uppenbarligen inte gör i Finland. Sverige borde snarast agera och skulle EU, mot förmodan, ta upp frågan så får en dialog ske då.
Denna viktiga fråga diskuteras nu bland medborgarna och bland folkets företrädare i riksdagen.
Systembolaget är ett statligt bolag som ska fullgöra sin uppgift efter vad deras ägare, staten, uppdrar till dem att göra. De ska, enligt min uppfattning, inte skriva sin uppdragsgivare och riksdagen eller svenska folket på näsan om hur alla dessa ska tycka om t ex frågan om gårdsförsäljning av vin och öl.
Tyvärr har Systembolaget med sin VD Magdalena Gerger i spetsen nu valt att satsa skattebetalarnas pengar i en stor propagandakampanj till svenska folket, och hon har därtill skrivit brev till alla riksdagsledamöter med uppmaning att inte tillåta gårdsförsäljning.
Hennes agerande är i strid med hur statliga bolag ska agera i samhällsdebatten, eller ej, anser jag. Skulle Systembolagets lobbying mot medborgare och politiker därtill vara förankrat i bolagets styrelse uppkommer frågan om vilket ansvar som utkrävas av dem, och om deras lämplighet för sitt uppdrag.
VD Gerger lyfter också frågan om ”alkohol ska säljas med privat vinstintresse eller med omsorg om folkhälsan”, och skriver föraktfullt att ”för några gårdsbesökare skulle vinförsäljning bli ett mervärde” men då ”sätts vinsten före folkhälsan”.
Ett statligt bolag med krav på sig att gå med vinst ska inte, enligt min uppfattning, inte förkasta och uttrycka sig nedlåtande om små hårt kämpande företag som försöker överleva genom hårt arbete och som då givetvis måste gå med vinst.
Dessutom bidrar Systembolaget själv till att leverera betydande vinster, år 2016 t ex 264 miljoner kronor. Man bidrar därtill till att fler dricker vin genom att marknadsföra billliga boxar av sötat vin.
Jag frågar mot denna bakgrund socialministern om hon anser att Systembolaget, eventuellt också dess styrelse, agerar korrekt när man bedriver lobbyarbete i en enskild sakfråga mot både medborgarna och deras företrädare?
Om statsrådet liksom jag skulle anse att man agerar helt fel och utanför sitt uppdrag, kommer då statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra att detta upprepas?

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)

torsdag, september 21, 2017

Gränspolisen, Marocko, 93,5 % fel ålder

Jag har skrivit på SvD Debatt och i replik på Migrationsverket med ömsesidig laddning, om de tusentals nya svenskar (befintliga och blivande) vars ålder och personnummer och pass är 2-10 fel eller mer. Jag har också redovisat exakta uppgifter från Gränspolisen om uppgiven ålder samt verklig ålder (ursäkta bristande lau-out).

Gränspolisen gör ett mycket bra arbete när de har fått fram facit för en gångs skull i den svåra frågan om att bedöma ålder när inga handlingar finns och när starka incitament finns för att uppge låg ålder under 18 år, dvs klassas som barn.

Sektionschef Patrik Engström vid Gränspolisen har skickat 2 PM till justitiedepartementet, jag lägger in den senaste och purfärska här nedan.

Nog är det sensationellt att 93,5 % av de "gatubarn" från Marocko som utsiktslöst söker asyl i Sverige uppger felaktig ålder med i genomsnitt 4,5 år. Det är också mycket anmärkningsvärt att de vuxna män det nästan genomgående handlar om av Migrationsverket under lång tid placeras på HVB-hem och i familjehem till stora kostnader som de barn de påstår sig vara, tillsammans med riktiga barn.

PM 1 (1)
Datum 00.01
2017-09-15
Diarienr (åberopas)
A413.611/2017
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Operativa enheten
Gränspolissektionen

PM 170814


Uppdaterad sammansställning rörande nya identiteter i verkställighetsärenden till Marocko
Inom ramen för samverkan mellan Sverige och Marocko har länderna kommit överens om en rutin för identifiering av individer med ärenden för verkställig-het till Marocko. Ansvarig för samordningen av Polismyndighetens kontakter med Marocko i dessa ärenden är Gränspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen.
Den 12 maj 2017 skickade Gränspolissektionen vid Nationella operativa av-delningen en sammanställning rörande nya identiteter i verkställighetsärenden till Justitiedepartementet. Sedan skrivelsen skickades har Gränspolissektionens samt Migrationsverket erhållit ytterligare 211 accepter från marockanska myndigheter. Totalt har nu 288 accepter mottagits.
Utifrån mottagna accepter från Marocko och de identitetsuppgifter som inri-kesministeriet överlämnat har gruppen för ambassadsamordning vid Gränspo-lissektionen åter analyserat uppgifterna. Sammanställningen nedan är gjord på samtliga accepter som erhållits sedan den nya rutinen med marockanska myn-digheter infördes den 16 februari 2017.
 Av totalt 288 accepter hade 237 personer en annan identitet än vad de själva uppgivit när de ansökte om asyl. (82 % felaktiga identiteter)
 Av de 199 som vid tidpunkten för asylansökan uppgett att de var min-deråriga var endast 13 minderåriga. (93,5% felaktigt uppgiven ålder)
 Antalet utresta som fått accepter enligt den nya rutinen är 67 personer. Ytterligare 4 personer kommer att resa inom 2 veckor.
 I dagsläget är 168 personer, som identifierats och accepterats för åter-tagande enligt den nya rutinen, registrerade som avvikna.
Patrik Engström
Sektionschef
Tel: 010-564 11 01
Fax: 010 -564 11 49
patrik.engstrom@polisen.se

onsdag, september 20, 2017

Gränspolisens uppgifter om ålder för 240 från Marocko.Jag slutreplikerar till migrationsverket i dagens SvD.


Här nedan är uppgifterna från Gränspolisen för 240 personer de med x angav felaktigt namn.


Nytt namn
Uppgiven ålder Faktisk ålder
x 18-03-1998 30-04-1993
x 09.09.1997 01.01.1995
  06.12.1991 06.12.1992
x 07.10.1998 07.10.1997
  20.10.1998 20.10.1996
  12.05.1997 12.05.1994
x 01.07.1997 07.10.1994
x 11.04.1998 11.04.1998
x 29.11.1996 13.01.1993
x 25.02.1998 25.03.1994
x 03.09.1994 15.09.1989
x 08.10.1997 08.10.1992
x 13.10.1996 01.05.1986
x 01.01.1984 01.01.1980
x 03.01.1997 03.01.1994
x 30.08.1983 30.08.1983
x 10.08.1994 08.04.1992
x 22.12.1995 26.03.1993
x 02.12.1998 02.09.1994
x 03.10.1996 03.01.1992
  15.11.1996 23.05.1991
x 20.10.1990 20.10.1988
  04.09.1994 06.05.1988
x 10.04.1998 16.10.1995
x 20.06.1997 20.06.1993
x 11.12.1991 01.01.1986
  26.03.1997 22.04.1995
x 21.11.1997 21.11.1992
x 25.08.1981 31.08.1976
x 27.07.1997 27.04.1994
x 28.11.1988 05.11.1985
x 02.05.1998 11.12.1988
x 27.06.1998 27.06.1995
  01.10.1998 01.04.1994
x 30.06.1997 01.01.1991
x 05.04.1999 26.03.1998
x 31.01.1997 24.04.1991
  01.11.1997 01.07.1992
  01.02.1999 09.12.1995
x 20.03.1998 02.05.1995
x 03.09.1997 05.05.1995
x 08.01.1996 22.07.1991
  05.05.1996 03.11.1988
x 03.08.1996 06.03.1993
x 20.12.1993 16.04.1988
x 01.01.1999 01.01.1989
x 10.03.1997 01.01.1988
x 01.01.1998 01.01.1995
x 28.03.1975 01.01.1974
x 04.02.1996 25.03.1992
x 20.11.1980 20.11.1981
x 01.01.1998 17.12.1990
  06.09.1995 06.09.1989
  12.07.1995 12.07.1991
x 14.03.1997 14.03.1991
x 04.09.1996 01.01.1989
  20.07.1997 23.11.1994
x 06.11.1998 02.10.1993
x 12.01.1997 04.02.1993
x 10.04.1998 12.02.1992
x 26.11.1996 26.01.1988
x 16.11.1978 16.11.1978
x 18.01.1997 10.08.1987
x 16.06.1997 08.06.1994
x 18.10.1998 07.11.1995
x 14.03.1996 18.03.1993
x 27.01.1997 16.07.1996
x 23.07.1994 15.03.1992
x 10.02.1998 14.02.1994
x 30.12.1991 30.04.1986
x 27.12.1995 27.12.1993
x 22.05.1988 04.11.1991
x 20.07.1975 20.07.1971
x 19.06.1998 19.02.1992
  01.01.1998 01.01.1994
x 22.09.1983 01.01.1983
x 03.12.1996 06.02.1988
x 08.06.1994 08.06.1984
x 10.10.1996 13.03.1993
x 15.01.1998 28.07.1993
x 03.10.1996 03.02.1986
x 06.08.1995 10.06.1987
  20.09.1995 20.09.1991
x 05.06.1997 05.06.1992
x 01.07.1998 26.06.1991
x 06.02.1964 27.11.1963
x 24.07.1986 24.07.1986
x 01.03.1990 18.03.1993
x 10.12.1987 10.12.1987
x 14.03.1996 18.03.1993
x 03.08.1987 03.08.1978
x 27.11.1997 05.11.1990
x 01.10.1995 28.02.1990
x 01.01.1995 23.07.1986
  30.01.1995 30.01.1992
x 18.10.1999 18.10.1995
x 04.01.1998 04.01.1997
x 01.01.1989 01.01.1982
x 05.09.1998 15.08.1993
x 15.07.1998 15.12.1994
  15.12.1996 21.10.1992
  04.08.1998 04.08.1991
x 04.11.1998 11.04.1993
x 14.02.1997 14.02.1995
  09.03.1998 09.03.1995
x 04.05.1997 04.05.1995
x 13.03.1998 13.06.1995
x 25.05.1998 25.03.1990
x 20.07.1998 20.01.1994
  14.02.1997 14.02.1995
x 09.08.2001 01.12.1994
x 23.06.1967 23.06.1967
  12.07.1997 12.07.1992
x 13.04.1997 22.11.1994
x 09.09.1995 09.11.1992
  23.12.1996 23.01.1987
x 11.03.1997 11.03.1992
x 05.06.1996 02.06.1992
x 23.07.1996 04.06.1993
x 23.06.1997 23.06.1992
  25.03.1998 23.03.1995
  27.07.1999 27.07.1996
x 02.08.1987 20.04.1983
x 06.11.1997 06.12.1992
x 22.05.1996 31.08.1991
  17.07.1998 17.07.1989
x 07.07.1997 08.09.1992
x 04.11.1998 01.09.1992
x 01.09.1985 29.07.1985
x 05.09.1999 05.09.1998
x 08.11.1998 11.06.1992
  11.11.1997 15.03.1992
x 15.01.1997 28.11.1991
  19.06.1998 19.12.1994
  05.11.1998 10.03.1993
x 22.11.1999 22.08.1995
x 10.03.1998 09.03.1992
x 02.10.1989 01.10.1991
  18.03.1998 15.11.1995
x 26.08.1998 09.06.1995
x 18.07.1997 18.12.1994
  12.03.1996 03.11.1994
  04.11.1996 18.12.1994
x 17.01.1998 09.01.1994
x 01.01.1998 01.01.1998
  11.04.1996 11.04.1994
x 07.04.1996 01.06.1991
x 17.03.1996 17.03.1994
x 03.03.1997 09.03.1994
x 29.05.1996 29.05.1994
  03.10.1997 03.09.1992
x 20.03.1998 01.12.1993
x 09.09.1998 09.09.1992
x 06.07.1998 01.01.1987
x 28.06.1996 28.06.1994
  13.02.1996 05.05.1989
x 29.01.1997 29.07.1992
x 02.05.1996 02.05.1994
x 13.05.2001 02.05.1996
x 19.01.1998 19.01.1991
x 13.10.1991 18.05.1992
x 24.10.1994 07.08.1994
x 05.06.1998 05.07.1995
x 24.01.1998 24.01.1995
  01.01.1974 01.01.1972
x 10.05.2001 13.09.1992
  12.09.1998 1994
  01.01.1975 1975
x 01.08.1998 01.03.1991
x 15.07.1998 15.07.1992
x 08.12.1997 08.12.1992
  12.12.1999 14.04.1994
  05.05.1999 23.08.1995
  20.12.2001 12.12.1995
x 09.10.1999 06.09.1996
x 20.06.1999 20.06.1995
x 11.08.1999 18.09.1996
  15.11.1997 03.04.1986
x 03.06.1999 04.03.1991
x 01.08.1999 01.08.1997
x 20.11.1999 09.03.1997
x 09.07.1998 09.02.1994
x 24.06.1992 24.06.1985
x 11.04.1996 11.05.1993
x 02.01.1998 01.01.1997
x 03.12.1996 03.01.1993
x 12.02.1997 10.07.1990
x 08.07.1995 11.03.1987
x 01.01.1995 17.01.1994
x 01.08.1995 01.12.1990
x 13.02.1997 13.05.1994
x 25.04.1997 29.05.1991
x 05.01.1996 05.09.1992
x 24.12.1995 08.07.1991
  13.11.1995 13.11.1993
x 06.07.1997 06.07.1993
x 29.03.1997 01.01.1991
x 27.08.1997 27.01.1993
x 14.12.1997 14.05.1995
x 10.08.1996 11.03.1994
x 27.01.1997 27.01.1990
x 09.11.1998 09.11.1996
x 04.01.1996 01.03.1995
x 10.01.1997 16.10.1995
  16.06.1999 05.06.1995
  23.01.2000 23.01.1997
x 16.06.1998 16.03.1994
x 10.12.1996 28.05.1988
x 13.02.1998 01.01.1993
x 25.09.1999 12.10.1994
x 24.07.1998 24.05.1992
x 14.11.1997 14.11.1992
x 22.04.1989 12.05.1988
x 05.11.2000 05.01.1995
x 19.02.1985 08.11.1982
x 02.11.1998 04.09.1997
x 01.04.1998 20.02.1991
x 23.07.1997 22.07.1990
x 01.10.1991 01.10.1991
x 01.05.1996 12.10.1995
x 16.06.1997 16.03.1992
x 06.05.1998 19.05.1996
x 19.06.1994 18.06.1994
x 10.05.1996 18.11.1990
  10.12.1997 09.08.1994
x 04.04.1998 04.09.1991
x 15.01.2000 18.08.1994
x 20.03.2000 20.08.1994
x 05.05.2015 10.04.1996
x 28.06.1987 28.06.1987
x 27.05.1999 15.06.1995
x 07.11.1998 15.09.1993
x 15.12.1997 03.05.1983
x 24.10.1999 24.10.1996
x 01.11.1988 01.11.1988
x 21.03.1997 07.03.1985
x 01.01.1982 01.01.1981
x 03.12.1996 03.01.1993
  14.01.1987 14.01.1987